Maire Joala advokaat andis 15. veebruaril teada, et katkestab kõnealuse kuju asjus läbirääkimised Meie Viljandiga. Konflikt paisus Jaak Joala nime kaubamärgina registreerimisest. Maire Joala advokaadid said ajakirjandusest teada, et Harri Juhani Aaltonen on 17. jaanuaril teinud patendiametisse avalduse, et registreerida Jaak Joala nimi endale kuues kategoorias, mille seas on ka ausammaste ja monumentide püstitamine.

Maire Joala koos advokaatidega on seisukohale, et monument tuleb eemaldada ning seda ei tohi avalikkusele rohkem näidata. Viljandi linnavalitsus ehitas 2. veebruaril ümber samba puidust kasti. Samuti saadeti kuju loomist vedanud mittetulundusühingule teade, et kui Maire Joala nõudekirja 28. veebruariks tagasi ei võta, loovutab linn samba Meie Viljandile ning küsib tagasi selle loomiseks antud 50 000 eurot.

Jaak Joala kuju saatus peaks selguma uue nädalal.