2019. aastal kaebas Imre Triisberg näitleja Jan Uuspõllu kohtusse, kuna väidetavalt esinesid majal, mida Uuspõld müüs, mitmed puudused. Uuspõllu hinnangul aga majal puudusi ei ole. Triisberg ostis maja eesmärgiga elada seal aastaringselt, kuid see ei ole tema väitel võimalik, sest maja ei pea tuult ega sooja. Maja müügikuulutuses oli aga kirjas, et see sobib elamiseks aastaringselt.

Eile aga jätkus kohtuistung antud teemal ning nagu näha on pooled kaasanud arutellu ka eksperdi. "Eilsel istungil läks kõik plaanipäraselt. Kohus lõpetas eelmenetluse ja läks üle sisulise arutelu juurde. Menetluse käigus tegi ekspert müügilepingu eseme suhtes ekspertiisi," kommenteerib kohtuistungit Harju Maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane.

"Kuna pooltel oli ekspertarvamuse suhtes kahtlusi, siis kutsus kohus istungile ka eksperdi. Pooled ja kohus said eksperdile täiendavaid küsimusi esitada," jätkab Siplane lisades, et pooled soovisid eksperdi vastuste ja selgituste kohta oma seisukohti kujundada, mistõttu mindi üle kirjalikule menetlusele.

"Pooled annavad 7 päeva jooksul kohtule oma lõplikud kirjalikud seisukohad. Samuti pandi paika kohtulahendi kuulutamise kuupäeva 19.04.2021," ütleb ta lõpetuseks.

Triisberg ostis Uuspõllult maja 2019. aasta aprillis ja puudustest andis teada sama aasta oktoobris. Uuspõld on pakkunud võimalust, et ostab maja Triisbergilt sama hinnaga tagasi, kuid sellega pole viimane nõus.

Paraku pole ei Uuspõld ega Triisberg Kroonika pöördumistele vastanud.