„Oleme loonud koostöös Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudiga (BFM) e-õppe keskkonna ühele maailma suurimale veebiõppe platvormile OPENEDX,“ ütleb PÖFFi tegevjuht Mikk Granström. Ta lisab: „Tegu on juhtivate ülikoolide ja haridusasutuste poolt tunnustatud tehnoloogiaga, mis pakub funktsionaalse e-õppe kursuse loomise teenust.“

Antud platvormil hakkab PÖFF pakkuma aastaringselt filmi ja filmiõppega seotud kursusi erinevatele vanuserühmadele (sh kõik kooliastmed ja õpetajad). Oluline on, et kursused on loodud põhimõttel, et need oleksid läbitavad iseseisvalt ja ka juhendaja abil. Selline paindlik lahendus annab võimaluse kõigil Eesti koolidel avada valikainena mõni filmikunstiga seotud õppeaine, ilma et oleks vaja juurde leida filmihariduse omandanud õpetajat. Küll aga on kursuse läbinud õpetaja võimeline hiljem iseseisvalt koolis filmiga seotud valikaineid õpetama. See aitab viia ellu eesmärki, et Eesti koolidesse tekiks rohkem filmikunsti õpetavaid õpetajaid.

Koos loodavate e-õppe kursustega on koostatud ka eestikeelsed õppematerjalid, õppevideod, ülesanded ja muud vajalikud abimaterjalid, mis lahendab ka õppematerjalide puuduse probleemi. Kokku on tänaseks loodud 12 erinevat eestikeelse õppematerjaliga e-kursust ning esimesega neist on võimalik õpilastel juba algust teha. Esimene kursus, mis on sobilik 8.-12. klassi õpilastele, on teemal „Filmilugu“. Aprillis tuleb välja kursus õpetajatele, mis käsitleb filmi ja õppetöö sidumise võimalusi.
Õppetööd on viimase aasta jooksul tulnud ootamatult suurtes kogustes virtuaal- keskkondadesse viia. See on mõjutanud paljude laste õpiharjumusi ning kahjuks andnud suurema hoobi neile, kelle jaoks on iseseisev õppimine keeruline, sest neil puuduvad selleks vajalikud oskused. Selleks, et filmiõppe kursustega vältida olukorda, kus õpilane tunneb, et ta on õppimisega üksi jäänud, on igal kursusel soovitused, kuidas iseseisvalt tulemuslikult õppida. Soovitused sisaldavad endas nii õpistrateegiate kasutamise nippe kui ka näpunäiteid, kuidas õppida.

PÖFF pakub koolidele igakülgset tuge uute e-kursuste koolides kasutusele võtmiseks ning nende rakendamise jälgimiseks. Kursuste kohta täpsema info saamiseks saab võtta ühendust filmikool@poff.ee.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid