Läinud aasta sügisel tunnistas Pärnu maakohus Kalvi-Kalle Kruusamäe süüdi süstemaatilises juhtimisõiguseta mootorsõiduki juhtimises ja mõistis talle kuuekuulise vangistuse, mida suurendati varasema kohtuotsusega mõistetud kuuekuulise vangistusega.

Küll aga reaalselt vanglasse Kalvi-Kalle siiski minema ei pea, sest kohus asendas tema karistuse 357 ühiskondlikult kasuliku töötunniga, mille ta peab ühe aasta jooksul ära kandma. Üldkasuliku töö tegemise ajal on Kalvi-Kalle kohustatud täitma kontrollnõudeid ja alluma kriminaalhooldaja järelvalvele. Ühtlasi peab mees läbima kriminaalhooldaja poolt määratud sotsiaalprogrammi.

Täna aga selgus, et kohus saatis Kalvi- Kalle Kruusamäe kriminaalasja, kus talle pannakse süüks mootorsõiduki süstemaatilist juhtimist ilma vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguseta, tagasi prokuratuuri. Kohtuistungil teatas Kalvi-Kalle Kruusamäe, et ta loobub sõlmitud kokkuleppemenetlusest.

Kriminaalmenetluse seadustik (KrMS) § 248 lg 1 p 1 sätestab, et kriminaaltoimik tuleb tagastada prokuratuurile, kui puuduvad kokkuleppemenetluse kohaldamise alused. Nimetatud alused on sätestatud sama seaduse § 239 lg 2 p-s 2 ning sellest tulenevalt ei kohaldata kokkuleppemenetlust, kui süüdistatav või tema kaitsja sellega ei nõustu.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold kommenteerib olukorda järgmiselt: "Süüdistataval on õigus loobuda kohtus varem prokuratuuriga sõlmitud kokkuleppest. Kalvi-Kalle Kruusamäe toimik jõuab nüüd tagasi prokuratuuri, kus valmistatakse ette süüdistusakt asja kohtulikuks arutamiseks."

2017. aasta lõpus sai mees sama kuriteo eest karistada. Tol korral määrati mehele 11 kuud 28 päeva vangistust, mis asendati üldkasuliku tööga.