Missivõistluse "Missis Estonia" kaubamärgi omanik Tiina Jantson, kes on Ireni Erbiga aastaid maid jaganud, teatas sotsiaalmeedias konkurendi vahistamisest. Jantson lisas sinna pika "resümee", millega Erbi on hakkama saanud, alustades "Star Kids ehk Alustava Tähe Koolis" ettevõtmisega, kus Erbi väidetavalt lapsi halvasti kohtles.

"Edasi juba esitasid Erbi vastu pretensiooni mitmed tema võistlustel osalenud naised, kellelt ta lihtsalt suuri summasi välja pettis ja omastas," toob Janston välja.

Erbi tegevust on kajastanud ka saated "Kuuuurija", "Radar", "Pealtnägija" ja "Insait". Jantsoniga läksid tal sarved kokku, kui Erbi hakkas "Missis Estonia" kaubamärki omavoliliselt kasutama ning korraldas missivõistluseid nii enne kui ka pärast kohtuotsuse tegemist, milles tal keelati seda teha.

Erbi ei pidanud ühestki kohtuotsusest kinni, mille tõttu Jantson ta uuesti kohtusse kaebas, nõudes seekord eraisiku pankroti väljakuulutamist. "18. novembril 2020 kuulutas Harju maakohtus kohtunik Kadi Kark välja Ireni Erbi füüsilise isiku pankroti ning Erbile kehtestati ka täielik ärikeeld," kirjutas Jantson.

Erbi aga jätkas tegutsemist. Erinevate varikontode alt leidis ta endale uusi ohvreid, kellelt erinevate teenuste eesmärgil raha kätte saada. "Isegi rangest üleriigilisest karantiinist hoolimata on kogu selle aja Ireni Erbi korraldanud lastele ja noortele gruppidega treeninguid aadressil Suur-Sõjamäe 8 asuvas saalis, viinud läbi casting'uid nii Tallinnas kui ka Riias Missis Baltic võistlejatele ja kogunud kõigilt kokku suuri summasid osavõtumaksu jaoks," lisas Jantson.

Kroonika võttis ühendust politsei- ja piirivalveametiga ning uuris, kas Ireni Erbi on tõesti kinni peetud. PPA pressiesindaja Kristjan Lukk: "Saame kinnitada, et politsei toimetas kolmapäeval 34-aastase naise tsiviilkohtu otsuse täitmiseks arestimajja."

Ireni Erbi oli viimane kord kohtu all, kui Tiina Jantson nõudis eraisikupankroti väljakuulutamist. 4. novembril toimunud istungile Erbi ei ilmunud. "Võlgnik pole taas kord kohtusse ilmunud, elukohajärgsele aadressile ja kuuele e-posti aadressile saadetud kirjadele pole vastatud," lausus kohtunik, kirjutas Õhtuleht.

3. märtsisl 2021 määras Harju maakohus Ireni Erbile 30 päeva aresti. Resolutsioonis oli selgelt välja toodud, kui ta ise karistust kandma ei ilmu, siis kohaldatakse sundtoomine arestimajja. Nii ka läks.

Lisaks ei tohi Erbi olla pankrotimenetluse lõpuni ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige, juriidilise isiku likvideerija või prokurist.