„Mitte igasugune isikut häiriv, tema jaoks ebameeldiv või teda isegi solvav avaldus ei ole käsitatav au ja hea nime teotamisena, mis õigustaks Alari Kivisaare hagis esitatud nõudeid. Kuivõrd hagi ainukeseks eesmärgiks on saada üksnes rahalist hüvitist, siis peame hagi täielikult alusetuks,“ ütles Velling.

„Väidetavalt Alari Kivisaare au ja head nime teotavate ning teda äärmiselt häirivate postituste eemaldamist näiteks nõutud ei ole, kuigi seadus sellise võimaluse annab. On mõnevõrra kummastav, et avalikus raadioeetris aastakümneid enda reljeefse sõnakasutuse poolest tuntud raadiohääl on teise inimese isikliku sotsiaalmeediakonto sõnakasutusest sedavõrd häiritud, et tema hingelist traumeeritust aitab leevendada vaid rahaline hüvitis.“