Ringkonnakohus leidis muuhulgas, et ansambli Vanemõde unikaalsus, võrreldes teiste samal ajal tegutsenud punkbändidega ning selle kaudu ka kaubamärgi üldtuntus tekkis märkimisväärses ulatuses ansambli esitajanime ja visuaaliga seonduvalt. Seega on visuaali autoril Veljo Vingissaril õigus kaubamärgi registreerimiseks.

Maakohtus ja ringkonnakohtus võitnud Vanemõe liikmeid Veljo Vingissari, Jüri Roosat ja Freddy Tomingat esindanud advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaadi Silvia Urgase sõnul kinnitab ringkonnakohtu otsus täiendavalt, et ühel endisel ansambliliikmel ei ole õigust takistada teistel kaubamärgi registreerimist. „Ringkonnakohus leidis, et üldtuntud kaubamärgiks tuleb pidada Vanemõe kaubamärki tervikuna, sealhulgas Veljo Vingissari loodud ikoonilist visuaali, millele Andrus Kerstenbeckil õigused puuduvad.“

Tallinna Ringkonnakohtu otsus ei ole veel jõustunud.

Novembris kirjutas Kroonika, et legendaarse kollektiivi Vanemõde asutaja Andrus Kerstenbeck esitas kohtuhagi kolme kunagise bändiliikme vastu. Pikk vaidlus kaubamärgi pärast on tekitanud olukorra, kus Eesti muusikamaastikul tegutseb kaks samanimelist täiesti eraldiseisvat kooslust.

Alates 2017. aastast on nii Kerstenbeck kui ka bändi teised kolm liiget registreerinud kaks eri kaubamärki. 18.03.2017 registreeris Veljo Vingissar, Jüri Roosa ja Freddy Tomingas kaubamärgi Vanemõde koos seni avalikkusele tuttava kujundusega. Seejärel on ka Andrus Kerstenbeck paar kuud hiljem, 31.05.2017 esitanud taotluse kaubamärgile VANEM ÕDE ning kujutiseks märkinud hoopis midagi tundmatut ja uut. Hiljem selgub, et Youtube'ist ja mujalt internetiavarustest leiabki kaks täiesti erinevat kooslust - Vanemõde ja Vanem Õde -, kelle visuaalne väljanägemine erineb kui öö ja päev.

Möödunud aasta jaanuaris teatati, et Harju Maakohus otsustas jätta rahuldamata kohtusse pöördunud Andrus Kerstenbecki hagi. Muu hulgas leidis kohus, et ansamblist Vanemõde lahkunud Kerstenbeckil ei ole õigust takistada teistel liikmetel ansambel Vanemõde kaubamärgi registreerimist.

Nüüd aga teatab Kerstenbeck, et on Harju Maakohtu otsuse edasi kaevanud Ringkonnakohtusse ning tema sõnul on ta valmis minema kasvõi Euroopa kohtusse.