Viimsi vallavolikogu valis eilsel istungil revisjonikomisjoni uueks esimeheks Hannes Võrno (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) ja aseesimeheks Raivo Kaare (valimisliit Rannarahvas). Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Riina Aasma (Reformierakond), Urve Palo (parteitu) ja Jan Trei (Isamaa), kirjutatakse Viimsi valla kodulehel.

Hea tava kohaselt kuulub revisjonikomisjoni esimehe koht kuulub opositsioonile. Viimsi võimukoalitsiooni moodustavad Reformierakond, Keskerakond, Isamaaliit ning valimisliit Rannarahvas, opositsioonis on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ning valimisliit Kogukondade Viimsi.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on revisjonikomisjoni peamisteks ülesanneteks kontrollida ja hinnata vallavalitsuse, hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla vara kasutamise sihipärasust. Samuti kontrollib ja hindab revisjonikomisjon valla eelarve täitmist.

Delfi kirjutas 2. aprillil, kuidas Hannes Võrno tüliga Kohtla-Järve gümnaasiumist tüliga lahkus. Võrno kirjeldas ühismeedias, kuidas Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur kutsus ta kolmapäeval oma kabinetti ja heitis Võrnole ette liialt vähe töösse panustamist, pikki monolooge tundides ning seda, et kooli kuvand ei ole paremaks muutunud selle nelja kuuga, mil Võrno seal töötanud on. "Sel juhul tõusen ma siit lauast ning lahkun sellest koolist otsekohe, teatasin ma Hendrikule ilmselt liigagi ootamatult," kirjeldas Võrno kahe mehe vestlust.

Võrno rääkis, kuidas ta seepeale majast lahkus ja administraatoritega jumalaga jättis. "Rohkem kellelegi head aega polnudki öelda, sest olin selle juba mõni aeg varem hinges sooritanud, keeldudes sundvaktsineerimisest, viisil nagu seda jõu ja ähvardustega koolis läbi viiakse," kirjutas Võrno.

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktori Hendrik Agur aga Võrno kriitikaga päri pole. "Hannes Võrno õpetajatöö akadeemiliste tundide koormuseks oli käesoleva õppeaasta teisel poolaastal viis tundi nädalas (normkoormus on täiskohaga õpetajal 21 tundi nädalas). Ringijuhina pidi Hannes Võrno haldama ja juhtima kooli PR-valdkonda, kaasates selleks nii tema enda ajakirjandus- ja meedia õppemooduli õpilasi kui ka ülejäänud motiveeritud õpilasi üle kooli. Kokku oli lepitud, et Hannes Võrno eestvedamisel luuakse kooli meedialehekülg, kus ilmuvad perioodiliselt koolileht, podcastid ning uuriv-ajakirjanduslik kooli telesaade "The Saade" ja "The Saade +". Ühtlasi pidi tema ülesandeks jääma ka kooli meediakajastuste kogumine ja monitoorimine."

Kahjuks kogu Hannes Võrno koolis töötamise aja jooksul ei täitnud ta mitte ühtegi eelnimetatud otsestest tööülesannetest. Temaga vesteldi korduvalt väga mõistvalt ja viisakalt, konstruktiivselt, anti aega, lisaaega ning kuulati lõputult pikki selgitusi, vabandusi ja uusi lubadusi, mida taaskord ei täidetud. Samuti jättis Hannes Võrno korduvalt ilmumata ühistele kokkulepitud koosolekutele ja koolis õppimisvõimalusi tutvustavatele veebitundidesse. Ta oli lihtsalt kättesaamatu. Kokkuvõttes jäi tema täiskoormusega töö (pool kohta õpetaja ametikoht ja pool kohta ringjuhi ametikoht) reaalseks töökoormuseks viis ainetundi (nii kontakt kui ka distansõppel olles) nädalas. Need tunnid ta andis ära, ülejäänud töö osas ta vastutust ei võtnud ning panus oli nullilähedane."