"Karistust hakkab süüdimõistetu kandma Tallinna vanglas, see tuleneb justiitsministri määrusega kinnitatud täitmisplaani §-ist 5 lg 2 p-st 1," lausub Pärnu maakohtu pressiesindaja Jaanika Lusti. Ta lisab, et kohus saadab pärast otsuse jõustumist teatise süüdimõistetule, milles määrab kuupäeva vanglasse ilmumiseks. "Tavapäraselt see on ca kaks nädalat teatise saamisest," täiendab Lusti. Samas, kui Kalvi-Kalle soovib otsust edasi kaevata, on viimaseks tähtajaks 25.06.2021.

Justiitsministri määrusega kinnitatud täitmisplaani § 5 lg 2 p 1 ütleb, et kui ei ole vanusest ega kuriteost tulenevaid erisusi, paigutatakse Tallinna vanglasse meessoost kinnipeetav, kelle elukoht on Harju, Lääne, Hiiu, Saare, Järva, Jõgeva, Viljandi, Pärnu või Rapla maakonnas.

"Kalvi-Kalle Kruusamäed on varem sama teo eest kohtulikult karistatud neli korda: 18.12.2017, 28.08.2020, 14.07.2020 ja 23.09.2020. Sellest hoolimata juhtis ta uuesti mootorsõiduki juhtimisõigust omamata tänavu 1. jaanuaril kella 15.55 ajal Rapla maakonnas Rapla vallas Kodila külas Palamulla ja Pääri tee ristmikul sõiduautot Ford Transit," tõdeb ka Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold, lisades, et kinnipidamisel tuvastati ka alkoholijoove.

2020. aasta sügisel tunnistas Pärnu maakohus Kalvi-Kalle Kruusamäe süüdi süstemaatilises juhtimisõiguseta mootorsõiduki juhtimises ja mõistis talle kuuekuulise vangistuse, mida suurendati varasema kohtuotsusega mõistetud kuuekuulise vangistusega.

Reaalselt vanglasse Kalvi-Kalle siiski minema ei pidanud, sest kohus asendas tema karistuse 357 ühiskondlikult kasuliku töötunniga, mille ta pidi ühe aasta jooksul ära kandma. Üldkasuliku töö tegemise ajal oli Kalvi-Kalle kohustatud täitma kontrollnõudeid ja alluma kriminaalhooldaja järelevalvele. Ühtlasi pidi mees läbima kriminaalhooldaja poolt määratud sotsiaalprogrammi.

Tänavu märtsis aga selgus, et kohus saatis Kalvi- Kalle Kruusamäe kriminaalasja, kus talle pannakse süüks mootorsõiduki süstemaatilist juhtimist ilma vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguseta, tagasi prokuratuuri. Kalvi-Kalle Kruusamäe teatas, et ta loobub sõlmitud kokkuleppemenetlusest.

Muu hulgas soovis Kalvi-Kalle prokurör Aarne Pruusi tagandamist, sest tema sõnul oli prokuröril mehe vastu isiklik vimm. Prokuröri sõnul tal aga isiklikult midagi Kalvi-Kalle Kruusamäe vastu pole ja noor mees on ikkagi ise oma elu keeruliseks elanud ja teadlikult juhtinud mootorsõidukeid, kuigi seaduse järgi ta seda teha ei tohi.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold kommenteeris toona, et süüdistataval on õigus loobuda kohtus varem prokuratuuriga sõlmitud kokkuleppest. Ta lisas, et Kalvi-Kalle Kruusamäe toimik jõuab nüüd tagasi prokuratuuri, kus valmistatakse ette süüdistusakt asja kohtulikuks arutamiseks.

2017. aasta lõpus sai Kalvi-Kalle sama kuriteo eest karistada. Tol korral määrati mehele 11 kuud 28 päeva vangistust, mis asendati üldkasuliku tööga.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid