Mõned päevad tagasi kirjutasime, kuidas Eesti juutuuber Artur Rehi oli äsja oma YouTube'i sissetulekute pealt kodu ostmiseks pangalaenu saanud, aga tema konto demonetiseeriti kohe peale seda, sest ta olevat rikkunud YouTube'i kasutajatingimusi. See tähendab, et ta, enda sõnade kohaselt, kaotas sissetuleku, millega kodulaen tagasi tasuda.

See tekitas küsimuse: kas Eesti pangavad annavad inimestele laenu puhtalt nende sotsiaalmeedia sissetulekute pealt?

SEB erasegmendi müügijuht Evelin Koplimäe sõnas: "SEB lähtub laenude väljastamisel vastutustundliku laenamise nõuetest ja analüüsime hoolikalt laenutaotleja ja tema pere sissetulekuid ning kohustusi. Pangast laenu saamisel on oluline, et kliendil on stabiilne ja tõendatud sissetulek (sh ka juhul, kui sissetulek laekub YouTube’ist), piisav omafinantseering või sobiv lisatagatis ning kohustuste hulk ei läheks tema sissetulekutega võrreldes liiga suureks. Kuna iga laenusoovija sissetulekud ja kulud igapäevaseks elamiseks ning ka ülalpeetavate arv on erinevad, siis vaadatakse igat laenusaajat ning tema laenutaotlust eraldi. Lisaks vaadatakse ostetavat objekti, selle seisukorda ning klientide senist maksekäitumist ja tarbimisharjumusi."

"Menetleme iga laenuprojekti eraldi ning teeme laenuotsuse kõiki asjaolusid arvesse võttes. YouTube’ist sissetuleku teenimine ei pruugi olla laenu saamist välistavaks teguriks."

Swedbank on samal arvamusel. Nende eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma sõnas: "Kodulaenu taotluse analüüsil hinnatakse laenusoovija sissetuleku jätkusuutlikkust ning reeglina on selleks igakuine palgatulu. Ettevõtluse või muu tulu teenimisel hinnatakse samuti jätkusuutlikkust."

"Kui laenuvõtjal sissetulek kaob (töö kaotus, haigus vms) või väheneb, siis on soovitav võimalikult kiiresti pangaga ühendust võtta, et võimalikud lahendused läbi arutada. Kas on olemas laenumaksete kindlustus, sääste laenu tasumiseks või on vajalik ajutine maksepuhkus olukorra leevendamiseks. Olenevalt olukorrast saab laenuvõtja võtta aega sissetulekute taastamiseks. Soovitav on enda krediidikohustustega mitte võlgnevusse jääda ning vajadusel alustada ise, olukorda ja väljavaateid hinnates, vara müüki."

"Kodulaen on oma olemuselt pikaajaline laen, keskmiselt kuni 23 aastat. Selle aja jooksul võib juhtuda, et inimene kaotab sissetuleku, väljaminekud suurenevad, vahetab professiooni, pere kasvab jne. Kõike võib juhtuda. Oluline on makseraskusi ennetada ja pangaga lahenduse leidmiseks ühendust võtta."