Eesti riigi iseseisvuse taastamisest möödub 30 aastat, mida ERR tähistab intervjuude sarjaga, kus kõik senised peaministrid vaatavad tagasi oma valitsemisajale. Peaministewrid usutlevad Marko Reikop ja Indrek Treufeldt.

ERR on seda saadet oma erinevates kanalites ja avalikkusle reklaamides jätnud aga mainimata, et saadetes eetrisse minevad intervjuud ei ole kõik värsked.

Liiatigi selgub, et osad intervjuud on tehtud näiteks isegi rohkem kui 5 aastat tagasi.

ERR selgitab omapoolses kommentaaris, et esmakordselt räägivad oma valitsusajast kõik senised peaministrid. Juba olemasolevatele osadele on juurde salvestatud täiesti uued intervjuud – vahepealsetel aastatel on riiki juhtinud ka Taavi Rõivas, kaks korda Jüri Ratas ja praegu Kaja Kallas.

"Intervjuude eesmärk ja olemus on meenutada Eesti elu läbi inimlikult huvitavate, keeruliste ja lõbusate seikade, mille olemus aja jooksul ei muutu," kommenteeris ERRi turundusspetsialist Tiina Leedu.