„Eesti Pillifondi kollektsioon, kuhu kuuluvad kümme meistripilli ja kaks poognat, täienes hiljaaegu kuue hinnalise poognaga, mille on valmistanud Prantsuse meistrid. Tänan hr Aare Kaarmat, perekond Sapožninit, Eesti Kultuurkapitali ja mitmeid teisi muusikasõpru, kes hindavad kõrgelt meie keelpillikultuuri ning toetasid meistripoognate soetamist,“ sõnas maestro Paavo Järvi poognaid muusikutele üle andes.

„Muusikule on kõrgekvaliteediline poogen sama oluline kui pill, sest poogen on muusiku käepikendus. Hinnatud meistrite valmistatud poognad on äärmiselt kallid ning seetõttu on rõõmustav, et Eesti ettevõtjad toetasid hinnaliste poognate ostu,“ rääkis Pillifondi juht Marje Lohuaru.

Vanima viiulipoogna, mille valmistamisajaks arvatakse olevat 1895. aasta, valmistas meister Joseph Alfred Lamy ning see anti kasutamiseks Gloria Ilvesele. Meister Victor Fétique`i ligikaudu 1910. aastal valminud viiulipoogen anti kasutamiseks Mari Poll-Novakovicile. Viiulipoogen, mille valmistas umbes 1940. aastal Henri Louis Gillet, anti kasutamiseks Katariina Maria Kitsele. Ajavahemikul 1945–1950 Henri Louis Gillet`i valmistatud vioolapoogen anti kasutamiseks Johanna Vahermäele ning umbes 1880. aastal meister Francois Nicolas Voirini tšellopoogen anti kasutamiseks Theodor Singile.

Kuues poogen, mille valmistas Victor Fétique umbes 1930. aastal, antakse Hans Christian Aavikule üle 12. augustil Kadrioru lossis toimuval kontserdil „Virtuoosid meistripillidel“.
Pillifondi kuulub kümme ajaloolist meistripilli ja kaheksa ajaloolist poognat. Pillifondi kollektsiooni pillid ja poognad kuuluvad valdavalt erainvestoritele, kes annavad instrumendid fondi vahendusel tähtajaliselt muusikute kasutusse. Pillifondi kollektsiooni väärtus on enam 1,7 miljonit eurot.

Sihtasutus Eesti Pillifond asutati 7. detsembril 2015 Kultuuriministeeriumi initsiatiivil AS Swedbanki, Eesti Rahvuskultuuri Fondi ning maestro Paavo Järvi poolt. Fondi asutamise ja tegevuse põhieesmärk on Eesti keelpillimängukultuuri rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine ja muusikute karjääri toetamine.