Luminori tellimusel kolmes Balti riigis septembris ja oktoobris 2030 aastaste noorte seas läbiviidud uuring näitas, et enamik selle vanusegrupi noortest elab juba vanematest eraldi. Koos vanematega elab 30% Läti, 23% Leedu ja 19% Eesti noortest, sealjuures elavad noored mehed sagedamini vanematega koos kui noored naised.
2017. aastal Pew uurimiskeskuse kohaselt üürivad tänapäeva noored üha rohkem enda elamist, selle asemel, et end ühe kindla elupaigaga pikaks ajaks siduda. Lausa 74 protsenti uuringus osalenutest noortest vanuses 2535 üürivad oma kodu.