Anneli võitleb ka kõigi teiste õiguste eest, keda tema sõnul sunniviisil või ähvarduste saatel kaitsesüstima saadetakse.

"See peab olema iga inimese sügavalt isiklik otsus ja veendumus ning selleks peaks olema väga palju rohkem erinevaid võimalusi kui praegu, et muuta vaktsineerimine loomulikuks ja kättesaadavaks," on Anneli veendunud.

Ta soovib, et ka Eestis võetaks kasutusele süljest tehtavad kiirtestid, mis on usaldusväärsed ja annavad vastuse paarikümne minutiga. Nii nagu oma terviseandmeid, hoiab Anneli meedia eest kiivalt saladuses ka eraelulisi teemasid. Ta ei ole kunagi oma peret eksponeerinud ega tee seda ka nüüd.