Fekaalidega üle uputatud korteri omanik Kirsti Timmer ootab siiani Toru SOS poolset reageeringut vabanduse ja kahjude korvamise näol. "Neid ei ole lihtsalt võimalik kätte saada. Neil on seal ...