Pesaleidja teadaanne:

"Pesaleidja krediteerib leppetrahvi – lõpetame selle vaenutsemise ja kutsume ka teisi seda tegema. Oleme Pesaleidja juhtkonnaga üksmeelselt võtnud vastu otsuse krediteerida Eesti kuulsaim leppetrahv," kirjutas MTÜ Pesaleidja Instagramis.

"Pesaleidja MTÜ mõistab endiselt hukka meie MTÜ-st adopteeritud loomade loovutamise teise varjupaika ja meie kontaktivõtmiskatsete ignoreerimise."

"Küll aga ei ole hetkel toimuv üleriigiline kättemaksmine igas foorumis ja meediakanalis antud rikkumise eest enam vajalik. Lisaks oleme veendunud, et konkreetsed inimesed ühtegi looma enam ei adopteeri, seega puudub võimalus neid hüljata."

"Meiepoolne huvi pole olla selle avaliku vaenu eesotsas, kuhu oleme tahtmatult kolmanda osapoolena sattunud, veel enam juriidilise nõudega."

"See leppetrahv ei korva enam juba ammu MTÜ liikmete kulutatud aega, mis on kasside otsese abistamise asemel kulunud kirjade, telefonikõnede, arutelude ja hilisema aruandmise peale."

"Toome veel eraldi välja, et Pesaleidja MTÜ arhiveerib kõik meie loovutuslepingud. Seega ei vasta tõele väide, et meil pole allkirjastatud lepingut alles. Samuti on antud teguviis ainukordne ega kordu enam tulevaste lepingurikkujate puhul."

Millest kõik alguse sai?

Triinu Liisil oli kaks kassi ning olude sunnil pidi ta nad ära andma. Tema jälgijad on tundnud aga suurt huvi, et kuhu tema kassid kadusid. Pärast uudise ilmsiks tulekut selgus, et Justin McNairn viis kassid salaja Sinirebase varjupaika.