MTÜ Meie Viljandi kohustub tasuma Viljandi linnale 50 000 eurot pärast seda, kui kohus on otsustanud, et Maire Joala poolt 11. jaanuaril käesoleval aastal linnale esitatud nõuded kuuluvad rahuldamisele. Selle summa ulatuses toetas linn MTÜ-d kuju rajamisel.

"MTÜ Meie Viljandi on nõus võtma enda omandisse Jaak Joala monumendi. MTÜ Meie Viljandi kohustub tasuma Viljandi linnale 50 000 eurot pärast seda, kui kohus on otsustanud, et Maire Joala poolt 11. 01. 2021. a. linnale esitatud nõuded kuuluvad rahuldamisele," seisab MTÜ ettepanekus volikogule.

Jaak Joala abikaasa Maire Joala pole rahul skulptor Mati Karmini loodud kujuga ja nõudis linnalt selle katmist.

MTÜ Meie Viljandi on valmis Maire Joalaga kuju eksponeerimise küsimuses läbirääkima või vajadusel kohut käima.