1. Üldtingimused
1.1. “Sisukas vaheaeg” algab Delfis (edaspidi projekt) 20.04.2020 kell 10.00 ja lõpeb 25.04.2020 viimase auhinna väljaloosimisega otse-eetris. Projekti raames toimuvad igapäevase väljakutsed ehk Dailychallenge’d (edaspidi kampaania või kampaaniad).
1.2. Kampaaniat korraldab AS Ekspress Meedia (edaspidi korraldaja), asukoht Narva mnt 13, 10151 Tallinn.
1.3. Kampaania läbiviimise korra on korraldaja kehtestanud tarbijamängu tingimustes.

2. Auhind ja auhinna tingimused
2.1. Korraldaja loosib projekti käigus erinevate igapäevaste kampaaniate vältel välja auhindu.
2.2. Loosi tahtel selgunud võitja(te) auhinnad panevad välja erinevad ettevõtted:
Rademar OÜ, Telia Eesti AS, Rimi Food AS, Nordic Digital AS, Balbiino AS, AS Jalajälg.
2.3. Ekspress Meedia ei vastuta auhinna kohaletoimetamisega seotud takistuse või kahjustuste eest, mis ei tulene temast olenevatest põhjustest.
2.4. Kampaania auhindu ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas.
2.5. Korraldaja jätab endale õiguse muuta ilma etteteatamiseta mängu reegleid, toimimissüsteemi ja/või auhindu.
2.6. Korraldaja ei vastuta mistahes ebakorrektse informatsiooni või tehnilise vea eest, mis temast mittesõltuvatel asjaoludel võib Tarbijamängu läbiviimise käigus ilmneda.
2.7. Korraldaja võib tarbijamängust eemaldada kõik vastused või kommentaarid, mis on tema arvates ebasündsad või solvavad ning neid loosimisel ei arvestata.

3. Auhinna loosimises osalemine
3.1. Auhinna loosimises osalevad inimesed, kes: 
3.1.1. Osalevad projekti raames toimuvatest vähemalt ühes igapäevases kampaanias osalejad, kes saadavad vastavalt selle päeva kampaania reeglitele ja ülesandele kas foto/pildi/video või lahendavad päevase mõistatuse.
3.1.2. Jätavad korraldajale oma andmed auhinna kättesaamiseks.
3.3. Kampaanias võivad osaleda korraldaja töötajad, kuid loosi tulemusest jäätakse need välja.

4. Auhindade loosimine ja teavitamine
4.1. Kampaania auhinnad loositakse välja projekti raames iga päev. Võitjat teavitatakse e-posti ja/või telefoni teel. Võitja nimi avaldatakse ka kampaania järgses projekti otselülituses.
4.2. Võitjaga võetakse korraldaja või auhinna välja pannud ettevõtte poolt ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates kampaania võitja väljakuulutamisest.

5. Lõppsätted
5.1. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.
5.2. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult aadressile AS Ekspress Meedia, Narva mnt 13, 10151 Tallinn, märgusõna „Sisukas vaheaeg”.