Thomas A. Edison


„Vägivallatus viib meid kõrgema eetikani, mis ongi kogu evolutsiooni eesmärk. Seni, kuni me teeme halba teistele elusolenditele, oleme jätkuvalt metslased.” (Thomas A. Edison)