Uudis tõlgitud google translatoriga:))...


Uudis tõlgitud google translatoriga:))
inglis keeles:

Police are hunting for the killer who stuffed a body believed to be that of a Yale University graduate student behind a wall in the high-security laboratory building where she worked.

Police found the female body around 5 p.m. Sunday, on what was to have been the wedding day of 24-year-old Annie Le.

Police are analyzing what they're calling "a large amount" of physical evidence.


Eesti keelde tõlgituna:
Politsei on jahipidamist tapja, kes täidisega keha arvatakse, et on Yale'i ülikooli aspirandina taga seina kõrge turvalisusega laboratooriumi hoone, kus ta töötas.

Politsei leidis naise keha umbes 5 Reede, mida oli olnud pulmapäev 24-aastane Annie Le.

Politsei on analüüsida, mida nad nõuavad "suur summa" asitõendite.