Kaitsevägi hakkab uurima, kas vastab tõele, et Uudo Seppa sõjaväes alandati. Käsu menetlus algatada andis Riho Terras isiklikult


Kaitsevägi hakkab uurima, kas vastab tõele, et Uudo Seppa sõjaväes alandati. Käsu menetlus algatada andis Riho Terras isiklikult
Foto: Kristjan Lepp, Kroonika

Värskes Kroonikas rääkisid Uudo Sepa vanemad, kuidas poega sõjaväes alandati. Kaitseväest kinnitatakse, et uuritakse, kas nii oli.

Kaitseväe peastaabi esindaja Igor Ljapin ütleb, et kaitseväes ei ole määrustikuvälised suhted mitte mingil kombel lubatavad. Nendest peavad asjaomased koheselt oma ülemale ette kandma.

"Uudo Sepa kohta ajakirjanduses avaldatud kaitseväes toimunud võimaliku määrustevälise tegevuse uurimiseks andis kaitseväe juhataja kindral Riho Terras kaitseväe peainspektorile kolonel Mirko Arroküllile korralduse läbi viia erakorraline järelevalvemenetlus. Kui ilmneb, et toime on pandud distsiplinaarsüütegu, siis võtab menetluse üle sõjaväepolitsei," selgitab ta.

"Mis puudutab Uudo Sepa haiguslugu, siis kaitsevägi ei saa kommenteerida seda arstlikust seisukohast, küll aga oma tegevusi, kui ilmnesid Uudo Sepa haigusnähud," lisab ta.

Kaitseväe peastaap edastab vastava ajajoone:

Uudo Sepp arvati ajateenistusse toetuse väejuhatuse logistikapataljoni 2. oktoobril 2017 aastal ning talle anti sõjaväeline auaste reamees.

Sepp pöördus esimest korda lennubaasi meditsiiniteenistuse poole 17. oktoobril, põhjuseks seljapiirkonna probleemid. Koheselt määrati talle väljaõppes füüsiline vabastus ning aeg edasisteks uuringuteks, kuhu reamees Sepp määratud ajal ei ilmunud.

Seotud lood:

26. oktoobril tundis Sepp seljapiirkonnas tugevat valu ning ta toimetati lennubaasi meditsiinikeskusesse, kus valu leevendati süstiga ning ta jäeti ööseks meditsiinikeskusesse. Järgmisel päeval määrati Uudo Sepale kasarmurežiim kuni 3. novembrini ja täielik füüsiline vabastus väljaõppes kuni 15. novembrini ning ta lubati tagasi kasarmusse. Samuti määrati Sepale uus aeg uuringuks 7. novembril.

Pärast viimaseid täiendavaid uuringuid 7. novembril asendati täielik füüsiline vabastus osalise vabastusega ning ta vabastati raskuste kandmisest kuni 24. novembrini, misjärel hinnati tema olukorda uuesti.

Sepp käis lennubaasi meditsiinikeskuses vastuvõtul 3., 16., 17., 19., 24., 26., 27., ja 30 oktoobril ning 14., 16., 17., 21., 22., ja 23. novembril 2017.

Lisaks Põhja Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonnas 21. oktoobril 2017. 17. novembril 2017 käis ta ka ortopeedi vastuvõtul.

Sepp ei ole osalenud ajateenistuse jooksul ühelgi rännakul. Lühikest distantsi kandis Sepp nii seljakotti kui ka lahingvarustust kolmel korral, mis toimusid enne esimest pöördumist meditsiiniteenistuse poole.

Samas avaldas reamees Sepp 9. novembril vabatahtlikult soovi osaleda lahingvarustust kandes kiirrännaku kordussooritusel. Võttes arvesse tema terviseprobleeme ning määratud vabastust, ei lubanud tema rühmaülem tal siiski rännakust osa võtta.

Sepp vabastati teenistusest 30. novembril 2017.

Vanemate kirjeldust Uudo armeeteenistusest saab lugeda SIIT.

Muu hulgas märkis ta ema: "Uudot alandati. Kui ta ütles: "Palun luba lahkuda!", siis vastati, et lahkuvad ainult surnud. "Tuleb öelda, et palun lubage minna." Siis pidi Uudo end alasti võtma ja teised poisid kandsid teda kätel. Ta pandi lumele ja poisid lõid kulpi ning ütlesid, et sa oled nüüd surnud. Selline asi juhtus kahel korral."

Hea lugeja, kui sinul on sarnaseid kogemusi ajateenistuses olles, saada oma kiri vihje@delfi.ee!