Kalvi-Kallet karistati juhiloata sõidu eest ees 359 tunni üldkasuliku tööga

 (112)
Kalvi-Kalle Kruusamäe kohtus
Kalvi-Kalle Kruusamäe kohtusFoto: Andres Putting

Täna käis "Prooviabielust" tuntud Kalvi-Kalle Kruusamäe taas kohtu all juhiloata autojuhtimise eest. Sel korral määrati mehele 11 kuud 28 päeva vangistust, mis asendatakse üldkasuliku tööga.

Kohtuotsus jõustub 15. päeva jooksul ning üldkasuliku töö peab Kalvi-Kalle ära tegema 18. kuu jooksul alates karistuse kehtima hakkamise hetkest, kinnitas Harju maakohus Publikule.

Kalvi-Kalle peab järgima ka üldkasuliku töö tegemise ajal kontrollnõudeid:

Ta elab kohtu määratud alalises elukohas

Ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemiku järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele

Allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle nõutud andmeid

Ei tohi Eestist lahkuda ilma kriminaalhooldaja vastava loata kauemaks kui viieteistkümneks päevaks

Saab loa kriminaalhooldajalt, kui soovib elukohta, töökohta või õppimiskohta vahetada

Lisaks mõistis kohus Kalvi-Kallelt menetluskuludena välja sunniraha 705€ ja ühtlasi ka tasu riigipoolse õigusabi osutamise eest 192€.