Kohus mõistis Argo Aderi õigeks: 2008. aastal toimunud autoavarii polnudki pettus

 (12)
Täiendatud!
Argo Aderi kohtuasi
Foto: Ilmar Saabas

Argo Aderi ja Seesam kindlustuse kohtusaaga jõudis täna lõpule ning tuntud kulturisti mõistis kohus õigeks.

Aago Ader ja tema sõber Johannes Pajula esitasid 2008. aasta oktoobris teate liiklusõnnetusest Seesam Insurance ASile, raporteerides õnnetusest Aderi juhitud luksusliku sportauto Dodge Viperi ning pajula juhitud Fiat Ducato vahel. Kindlustusselts maksis toona Aderi pangakontole enam kui miljoni kroonini küündinud hüvitise, kuid leidis hiljem, et tegu võis olla lavastuse ja pettusega.

Seesam Insurance AS esitas 30. detsembril 2014. a hagiavalduse Arago Aderi vastu alusetult saadu tagastamiseks summas 49 107,73 eurot ja hiljem ka sissenõutavaks muutunud viivisenõude summas 15 715, 46 eurot. Kindlustus oli varasemalt samasuguse hagi esitanud ka kriminaalmenetluses raames, milles Aderit süüdistati kindlustuskelmuse toimepanemises (s.o väidetavast liiklusõnnetuse lavastamises kindlustushüvitise saamise eesmärgil). Argo Ader mõisteti algselt maakohtus esitatud süüdistuses õigeks. Tallinna Ringkonnakohus tühistas otsuse asja sisuliselt arutamata, sest kaaskohtualune oli jäetud kohtumäärusega kohtu alla andmata. Asja uuel arutamisel Harju Maakohtus lõpetati kriminaalmenetlus Aderi suhtes mõistliku menetlusaja möödumise tõttu ja tsiviilhagi jäi seetõttu läbi vaatamata. Kindlustusandja esitas pärast seda maakohtusse hagi Aderi vastu makstud kindlustushüvitise tagastamise nõudes. .

Seotud lood:

Käesolevas tsiviilasjas leidis Harju Maakohus kokkuvõtvalt, et Seesam Insurance ei ole tõendanud, et Ader oleks liiklusõnnetuse tahtlikult lavastanud ja esitanud kindlustusele hüvitise saamiseks ebaõigeid andmeid, mistõttu puudub ka alus väljamakstud kindlustushüvitise tagastusnõudel. Kohus uuris ja analüüsis seejuures põhjalikult ka kõiki olulisi kriminaalasjas kogutud tõendeid ning nendele rajatud poolte seisukohti ning asus seisukohale, et Argo Ader ei ole esitanud kindlustusele juhtumi osas teadavalt ebaõigeid andmeid ega põhjustanud liiklusõnnetust tahtlikult.

Samuti heitis kohus kindlustusandjale ette asjaolu, et kindlustus oli liiklusõnnetuse tagajärjel kannatada saanud Dodge Viperit hoidnud ca 5 aasta pikkuse perioodi vältel välistes tingimustes nö lageda taeva all, mistõttu halvenes oluliselt purunenud kerekonstruktsioonide ja katkiste klaasidega sõiduki seisukord. Seetõttu suurendas kindlustusandja enda tegevusetusega tekkinud kahju, sest avariilist autot ei olnud võimalik kehva seisukorra tõttu müüa hinnaga, mis oleks olnud võimalik selle hoidmisel tavapärastes tingimustes. .

Aderit esindanud vandeadvokaadid Aivar ja Marko Pilv leidsid, et Harju Maakohtu tänane otsus on põhjalikult ja igakülgselt motiveeritud ning kooskõlas kehtiva õigusega. Aivar Pilve arvates hindas kohus faktilisi asjaolusid ja tõendeid kogumis õigesti ning jõudis põhjendatult järeldusele, et Ader ei ole teadlikult liiklusõnnetust lavastanud ega kindlustusele ebaõigeid andmeid esitanud. Aivar Pilv lisas: “Käesolev kaasus on ilmekas näide sellest, millistesse vaidlustesse võib liiklusõnnetuse tagajärjel sattuda olukorras, kus sündmuse asjaolusid algselt kindlustusandja poolt piisavalt täpselt sündmuskohal ei fikseerita ning neid ka mõistliku aja jooksul ei täpsustata. Arusaamatuks jääb ka kindlustusandja tegevus, kes algselt kogutud andmete ja tõendite alusel maksab välja kindlustushüvitise ja kuude möödudes pöördub kuriteoteatega politseisse kindlustuspettuse kahtlustusega. Puudusid igasugused takistused kõikide oluliste asjaolude koheseks selgitamiseks.“

Vandeadvokaat Marko Pilv juhtis täiendavalt tähelepanu asjaolule, et professionaalne kindlustusandja käitus äärmiselt hoolimatult õnnetuses kahjustada saanud sõiduauto säilitamisel: "Õnnetuse tagajärjel kahjustada saanud Dodge Viper läks kindlustushüvitise väljamaksmise järgselt Seesami omandusse ja valdusesse, mistõttu ei saanud A. Ader k mõjutada auto hoiutingimusi ega selle jääkväärtust autoromu realiseerimisel. Kuna Seesam hoidis katkise kere ja akendega autot enne selle müümist aastaid sõna otseses mõttes lageda taeva all, siis on loogiline, et sõiduauto väärtus vähenes seeläbi oluliselt. Kindlustus aga leidis, et ka eeltoodu tõttu tekkinud kahju eest peaks vastutama Aargo Ader, kes polnud juba alates 2008. a sügisest auto omanik."

Harju Maakohtu pressinõuniku Kristina Otsa sõnul on kohtuotsuses kokkuvõtlikult märgitud, et kindlustusandja ei tõendanud ära, et Argo Ader lavastas tahtlikult liiklusõnnetuse.

"Argo Aderi tahtlus liiklusõnnetuse lavastamisel ei olnud kohtu hinnangul tõendatud ka kriminaalmenetluse käigus kogutud tõenditega, sealhulgas mitmete ekspertiisidega," rääkis Ots Publikule.

Rannap Roostevaba maailm