1. Hannes Võrno

Hannes Võrno Foto: Priit Simson

2003.aasta sügisel Riigikogust lahkunud Hannes Võrno teguviisi tagamaad on ühest küljest äärmiselt sarnased Mihkel Raua omadele, samas kardinaalselt erinevad — ta ei pettunud mitte iseendas, vaid rahva meelestatuses. “Minu lahkumise ajendiks oli hoiak, mil moel parlamenti suhtumist järjekindla negativismiga väetati. Riigikogu liikmetest hakati moosivargaid tegema juba enne valimisi,” tõdes ta Eesti Päevalehes avaldatud intervjuus.

Lisaks valmistas Võrnole pettumust Riigikogu töökorraldus ja sealsete liikmete käitumine. “Polnud näiteks harvad needki korrad, kui inimene esitab arupärimise ning tõuseb ise seejärel püsti ja läheb puhvetisse või kemmergusse. Väsisin sellest,” rääkis ta.

Toona lubas Võrno, et tegeleb kindlasti edasi riigikaitse temaatikaga, kuna tunneb selle vastu huvi ja kavatseb end jätkuvalt harida — Võrno pidas oma sõna ning aastatel 2013-2015 tõusis suisa Eesti Kaitseväe Teavituskeskuse ülemaks. Teda on ka autasustatud kaitseministri ja NATO medalitega rahvusvahelisel sõjalisel missioonil osalemise eest ning viimastel aastatel näeme teda üha enam tele-ekraanil erinevates meelelahutussaadetes.