Sada keerulisimat ingliskeelset sõna

 (64)
Raamat teeb targaks
Corbis/Scanpix

Keele teeb raskeks eelkõige kirjapildi ja häälduse erinevused, kirjutab väljaanne The Observer.

Keele muudaks Belli sõnul kergemaks tähtsusetute tähtede eemaldamine sõnadest: friend> frend, shoulder>sholder jne.
Keele lihtsustamise teekonna on läbinud näiteks Portugal.

Siinkohal toome ära sada grammatiliselt keerukaimat inglise keelset sõna:
orange, foreign, rhinoceros, properly, vomit, tambourine, tournament, tourist, heaven, engine, exquisite, opposite, advertisement, gnarled, rigid, risen, sinister, spinach, video, vinegar, tie, wheelie, quiet, science, crier, pliers, soldier, Monday, mongrel, monkey, courage, magic, manage, palace, four, journey, gnash, gnaw, gnome, ghastly, guard, miracle, miserable, pigeon, pity, prison, month, mother, nothing, once, smother, son, sponge, tongue, wonder, almost, both, comb, ghost, gross, most, only, post, programme, deny, reply, July, obey, caterpillar, chapel, damage, dragon, fabulous, family, famished, garage, glacier, habit, hazard, hexagonal, image, panic, radish, miaow, powder, cauliflower, plant pyjamas, raft, rather, salami, task, vast, kiosk, kiwi, machine, encourage, somersault, swollen, souvenir.

Rannap Roostevaba maailm