Ettevõtjad on valmis oma kogemusi koolidega jagama

 (2)
Lapsed ja kool-10
Foto: Ilmar Saabas

Neljapäeval, 22. mail toimus ettevõtete koostöövõrgustiku „Unistused ellu!“ kevadseminar „Kuidas muuta loodus- ja reaalainete õppimist elulähedasemaks?“.

Seminar korraldati Eesti Teadusagentuuri, Haridus – ja Teadusministeeriumi ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koostöös.
Seminar keskendus koolide ja ettevõtete vahelise koostöö arendamisele, arutleti kuidas sidet nende vahel tugevdada, kuidas häid praktikaid tehnoloogia vallas laiemalt levitada ning ühiskonna teadlikkust sellest valdkonnast ühiskonnas tõsta. Arutelu sel teemal jätkatakse ning sügisel on plaanis järgmine kohtumine koolide ja ettevõtjate vahel.

Reaalaineid õppivate tudengite väljalangevuse protsent on oluliselt suurem kui teistel erialadel. „Reaalaineid ongi raskem õppida, nad on keerulisemad. Mitmed uuringud näitavad, et meie noortel on head teadmised matemaatikas ja loodusteadustes, kuid mida keerulisemad on ülesanded, seda tahapoole Eesti PISA edetabelis langeb“, ütles Terje Tuisk Eesti Teadusagentuurist. Ta lisas, et teadlikkus loodus-ja reaalainete valdkonnast võiks ühiskonnas olla oluliselt suurem, sest need on tuleviku erialad.

Kristi Kivilo, Vaata Maailma SA-st viitas erinevate prognooside andmetele, kus öeldi, et aastaks 2020 on Eestil vaja kahekordistada IT spetsialististide arv. „Kogu Euroopas on kasvav nõudlus, nii ka Eestis. Püüame IT valdkonna stereotüüpe murda ning teadlikkust IT valdkonnast noorte seas tõsta“, lisas Kivilo.

Seotud lood:

Kivilo lisas veel, et 2013. aastal viisid TTÜ, TÜ ja IT Kolledž läbi uuringu nende tudengite seas, kes otsustasid tulla IT valdkonda õppima. Uuringust selgus, et kõige enam mõjutas IT valdkonna eriala valikut vabal ajal saadud kogemus ning kõigest 9% näiteks märkis, et huvi on just matemaatika vastu.

Seminar lõppes aktiivse diskussiooniga, kus oma kogemusi Raasiku koolis õpetamisest jagas ettevõtja Priit Tamm, Mistra Autexi tegevjuht. „Ettevõtjatele on suured ootused koostööks koolidega, kuid küsimus on, kelle ülesanne see siiski on? Kes peaks astuma esimese sammu? Vald või kool peaks ikka tulema ettevõtja juurde. Kuid täna on meil pigem näiteid, kus on vastupidi“, lisas Tamm. Diskussioonis osalenud Tallinna Reaalkooli õpilase Uku-Kaspar Uustalu sõnul vajavad koolis esinevad ettevõtjad metoodika-alast nõu, et ainet haaravalt edasi anda.

Aasta ettevõtlusõpetaja 2014, Tallinna Reaalkooli direktori kt ja majandusõpetuse õpetaja Ene Saar ütles, et tänase koolielu kohta on palju müüte. Koolis on toimunud suured muutused ning õpilastel on võimalusi praktilisteks töödeks oluliselt rohkem, kui kunagi varem. Kuid puudu on tehnilistest vahenditest ja ressurssidest, et kool saaks sisustada kõik vajalikud laborid, praktikumid. Koostöö ettevõtjaga oleneb ka väga palju õpetajast endast, meil on palju häid näiteid“, lisas Saar.

„Unistused ellu!“ on ettevõtete koostöövõrgustik, kuhu on koondunud need ettevõtted ja organisatsioonid, kes aitavad ise kaasa noorte ettevõtlikkuse kasvatamisele. Täna on võrgustikul 177 liiget. Võrgustik sai loodud ettevõtjate initsiatiivil 2012. aastal ja ta tegutseb Eesti Kaubanduskoja juures.