Järvamaa Kutsehariduskeskus on lai erialade valik


Järvamaa Kutsehariduskeskus on lai erialade valik
Foto: Järvamaa Kutsehariduskeskus

Kesk-Eesti suurimas ametikoolis on võimalik õppida rohkem kui 30 õppekaval neljal erineval tasemel alates lihttöölistest ja lõpetades keskastme spetsialistidega.

Äsja või ka veidi varem põhikooli lõpetanud noortel on võimalus valida mitme eriala vahel: sõiduautotehnik, IT süsteemide nooremspetsialist, logistiku abi, laotöötaja, müüja-klienditeenindaja, puhastus- ja kodumajandus, puhastusteenindaja, ehitaja, müürsepp, plaatija, teedeehitaja, veokorraldaja, hobuhooldaja, kalakasvataja, põllumajandustöötaja.

Esimest korda saab 2015/2016 õppeaastal tulla õppima hooldustöötajaks, kokaks või ehitusviimistlejaks.

Alates 2013. aastast saab asuda kutsekeskharidust omandama vanuses 22+ ka juhul kui põhikooli lõputunnistus on millegipärast saamata jäänud. 

Keskharidust tõendav kooli lõputunnistus peab vastuvõtukomisjonile olema ette näidata neil, kes soovivad õppida loomaarsti abiliseks, müügikorraldajaks või asuda õppima väikeettevõtlust.

Biogaasijaama operaatori, põllumajandustootja, puhastusjuhi erialade õppekavad on niinimetatud jätkuõppekavad ning õppima asumiseks ei piisa ainult keskharidusest. Vastuvõtukomisjonis tuleb tõendada kutse või vastavate kompetentside olemasolu. Õppetöö korraldus on paindlik ja õppida saab töö kõrvalt.

Tööd ja õppimist saab ühitada ka müürsepa, laotöötaja, hooldustöötaja, hobuhooldaja, põllumajandustöötaja (spetsialiseerumine kas taime-, veise- või karusloomakasvatajaks) erialadel õppides.

Abikoka, puhastusteenindaja, sisetööde elektriku või pottsepp-selli erialale sisseastumiseks hariduslikud nõuded puuduvad, vaja on esitada vaid viimane koolist saadud tunnistus.

Töö kõrvalt õppimist toetab VÕTA ehk varasemate õpingutest ja töökogemusest õpitu arvestamine, mida saab õppekava täitmisel arvesse võtta vastava taotluse esitamisel.

Kõikidel õppekavadel toimub õppetöö uute väljundipõhiste õppekavade alusel. Erinevalt gümnaasiumist on kutsekoolis keskhariduse omandamise kohustuslikuks osaks riigikaitseõpetus.

Kutse omandamine ei sea ülemist vanusepiiri. Õpilaste keskmine vanus on Järvamaa Kutsehariduskeskuses 24,5 aastat. Kõige vanem õppur on 66 aastane. Veel 2010. aastal oli vanuses 40+ õpilaste osakaal õppijatest 1,8%, praegu on see 11%.

Kutsekooli tullakse õppima väga erineva eelneva haridustasemega. Järvamaa KHKs omandab praegu uusi teadmisi ja oskusi üle 20 kõrgharidusega õppija.

Lähemalt saab lugeda koolis õpetavate erialade kohta kooli veebilehelt www.jkhk.ee