Kas teadsid? Vaata, mitu kontrolltööd võib nädalas teha!

 (78)
Kool
MatemaatikaFoto: Ester Vaitmaa

Paljud noored kurdavad viimasel ajal suure koormuse üle ja välja tuuakse just seda, et mõnel päeval on peaaegu igas tunnis kontrolltöö! Mitu kontrolltööd siis nädalas ikkagi teha tohib?

Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd.

Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.

Kuidas sinu koolis on? Anna kommentaariumis teada!

Allikas: Terviseamet