Kehaline kasvatus kolib taskusse


Kehaline kasvatus kolib taskusse
AiP projektimeeskondFoto: TLÜ ajaloo instituut

Tallinna ülikool käivitas uue aine nimega ELU ehk erialasid lõimiv uuendus, mille eesmärk on panna erinevate valdkondade tudengid koostööd tegema ning välja töötama projekti, mis võiks osutuda kasulikuks ka ühiskonnale.

Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži liiklusohutuse, käsitöö ja disaini ning tervisejuhi eriala tudengid tulid kokku, arutlesid, mõtisklesid ning sündiski projekt, mis hakkas kandma nime AiP – aktiivne iga päev. AiP väljendub nutitelefonis asetsevas rakenduses. Mida see rakendus aga tegema hakkab?

Toetab e-kooli

AIP-i käivitades sooritab rakendus kohe GPS-positsioneeringu, et mõõta sooritatava treeningu tulemusi (keskmine kiirus, distants). Pärast treeningut tutvustab AiP tulemusi ja lisab need treeningpäevikusse, kus tegevused talletuvad. Treeningpäevik ka motiveerib, paneb tahtma oma tulemusi parandada ja pakub väljakutseid erinevatel spordialadel.

Rakendus tutvustab ja õpetab spordialasid nii kirja pandud näpunäidete kui ka videote näol, mis näitavad, kuidas sooritusi korrektselt ja efektiivselt teha. Kasutajatel on võimalik tekitada nimekiri sõpradest ning privaatsusseadmete alt näidata ka oma tulemusi, et võistelda kindlal alal, hetkel ja distantsil.

Esmapilgul tundub nagu iga teine sportimiseks mõeldud rakendus, kuid eriliseks teeb AiP-i seotus e-kooliga. Nimelt näevad tegijad valminud rakenduses võimalust siduda see Eesti e-kooli süsteemiga, mille sihtgrupp on põhikoolide õpilased.

Seotud lood:

Ka hindamine muutub lihtsamaks

Süsteemi haldajateks ehk moderaatoriteks on erinevate koolide kehalise kasvatuse õpetajad või treenerid. Moderaatorite kaudu areneb ka äpp, sest õpetajad kujundavadki AiP-is spordialade valiku, pidades silmas Eestis kehtivat kehalise kasvatuse õppekava, kuid seda juba paindlikumas vormis.

AiP koostöös Eesti e-kooli süsteemiga lubaks lihtsamalt sisestada hindeid õpilastele nende soorituste või asendussoorituste eest. Projekti meeskond sooviks tulevikus koostööd teha suuremate spordikettidega, et need saaksid motivatsiooniväljakutsetel välja pakkuda väärtuslikke auhindu.

AiP-i meeskond koosneb Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži üliõpilastest, kes seadsid eesmärgiks suurendada sportimise populaarsust, samas ajakohastada valdkonda inimeste taskus ning tuua rohkem noori sportima ka pärast koolipäeva.

Projekt valmis grupitööna. Põhikooli õpilaste seas viidi läbi uuringuid, töötati ja disainiti kasutajateekond, mis peaks sobima nii IOS-i kui ka Androidi platvormidega.

AiP-i meeskonda juhib Tallinna ülikooli üliõpilassaadik ja samuti Haapsalu kolledži tudeng Deivis Sepp. Disainitöö, kasutajateekonna lahendused ning jooksvate arendustööde analüüsidega tegelevad grupi liikmed Tauri Linnas, Kriti Küttis, Anly Jakobson, Herdo Kala, Pilleriin Täht ja Rando Luhaorg.

Projektiga saab tutvuda ja arendustööga kursis olla Facebooki lehel AiP-aktiivne iga päev. Koolist enesest loe rohkem Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži kodulehel.

Foto: TLÜ ajaloo instituut