Kuidas olla tööturul edukas?


Oma esimest töökohta otsima hakates tekib tihti küsimus: mida minult ikkagi oodatakse? Esmapilgul tundub tööandjatega suhtlemine keeruline ja ootustele vastamine raske. Kuid kas see ka tegelikult nii on?

Unistuste karjäärini jõudmiseks tee teadlikke valikuid ja eelkõige usu endasse! Töökohale kandideerides on esmatähtis tahe ja julge pealehakkamine. Ole valmis omandama uusi teadmisi ja oskuseid — erialane haridus annab tööturul paremad võimalused. Ka erinevate keelte oskamine tuleb töökoha leidmisel kasuks. Töö leidmist toetab oskus oma erinevatest kogemustest rääkida ning põhjendada, miks need just sellel töökohal olulised on. Huvitegevused ja vabatahtliku töö kogemus näitavad tööandjale sinu aktiivsust ning annavad teisalt võimaluse omandada erinevaid oskusi ja kogemusi koolis käimise kõrvalt.

Jõudsid tööintervjuule

Enne tööintervjuule minekut valmista end ette: vaata üle, millist infot jagasid kandideerimisdokumentides ja mõtle, millised on sinu ootused töökohale. Vaata ka seda, mida leiab, kui sind „guugeldada“. See aitab ette aimata küsimusi, mis tööandjal sinu kohta tekkida võivad. Uuri ka ise töökoha ja tööandja tausta, et saaksid küsimustele oskuslikumalt vastata ning võimalusel ise küsida. Küsimuste esitamine näitab sinu huvi töökoha vastu ja aitab samal ajal valikute tegemisel. Kindlasti ole intervjuule minnes õigel ajal kohal.

Seotud lood:

Tööle töötukassa abiga

Töö leidmisel saab sind aidata ka Eesti Töötukassa. Alates 16ndast eluaastast saab noor, kes ei õpi ega tööta ennast töötuna arvele võtta. Kui oled 17-29aastane, töötuna arvel olnud 4 kuud ja sul ei ole erialast haridust ega töökogemust, saab tööandja sinu tööle võtmiseks kasutada teenust „Minu esimene töökoht“. See tähendab, et tööandja taotleb töötukassalt palgatoetust noore tööle võtmiseks ning seejuures peab sõlmitav tööleping kestma vähemalt 2 aastat. Igas töötukassa büroos tegutsevad karjääriinfotoad, kuhu võivad pöörduda kõik soovijad. Karjääriinfospetsialistid annavad infot edasiõppimise võimalustest, täiendkoolitustest, tööotsinguga seonduvast, erinevatest info leidmise võimalustest ja kandideerimisdokumentide koostamisest.

Tööle Euroopasse

Kas oled vanuses 18-35 ja tahad avastada maailma? Sel juhu võid proovida töötamist näiteks teistes Euroopa riikides? Kui otsid tööd teises Euroopa riigis, abistab sind programm „Sinu esimene EURES töökoht“, mis aitab noortel leida sobiva töö-, praktika- või õpipoisiõppe koha väljaspool oma elukohariiki. Näiteks, kui mõne Euroopa Liidu riigi, Norra või Islandi tööandja kutsub sind töövestlusele, saad taotleda toetust tööintervjuu sõidukulude kompenseerimiseks. Kui välisriigi tööandja pakub sulle vähemalt 6-kuulist töölepingut, saad taotleda toetusi keeleõppeks või kvalifikatsiooni tunnustamiseks.
Loe rohkem programmi kohta siit.

Kui sul on küsimusi programmi kohta või soovid rohkem teavet töötamisvõimalustest Euroopas, võta ühendust töötukassa EURES nõustajatega, kelle kontaktid leiad siit.

Vaata ka videot, kuidas programm „Sinu esimene EURES töökoht“ saab sulle toeks olla teise Euroopa riiki tööle asumisel.

Noorte infomessi Teeviit 2016 noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.