Lauri Vilibert: osale kõikjal ja kõiges!


Lauri Vilibert: osale kõikjal ja kõiges!
Foto: erakogu

Aasta põhikooliõpetaja tiitel tuli Lauri Viliberdi jaoks üllatusena, aga andis uhke tunde – see on ju kõrgeim tunnustus, mida üks õpetaja riiklikul tasandil pälvib.

„Kindel on aga see, et mu nooruspõlves poleks keegi julgenud pakkuda, et minust saab õpetaja,ˮ lausub Lauri. „Ei mina ise ega ka minu lähedased, ammugi õpetajad poleks julgenud sellest mõeldagi.ˮ

Aga elul on oma keerdkäigud. Koolis Lauri on ja sinna lubab ta ka jääda. Teda paeluvad väljakutsed, näiteks huvi robootika, piirideta tulevikuala vastu, millega seotud teadmisi ja oskusi on läbi lüüa soovivatel noortel kindlasti tarvis koolis õppida.

Tegelikult on nimekiri koos näidetega, mida töö- ja tehnoloogiõpetus noorele annab, lõputu. Lühidalt öeldes: praktilisi teadmisi ja oskusi, kuidas rakendada teoorias omandatud teadmisi ja oskusi tegelikus elus. „Kuivad matemaatilised pindalavalemid saavad tööõpetusetunnis hoopis teise tähenduse, kui on vaja välja arvutada värvikulu või tööeseme pinnalaotus,ˮ selgitab õpetaja. „Õpilased saavad ka kogemuse, et ükskõik millist protsessi on kordamise abil võimalik lihvida filigraanseks.ˮ

Oskus oma kätega taieseid valmistada on inimese üks suurimaid stressi maandamise võimalusi. Lisaks tekib eneseusk, et saadakse hakkama ükskõik millega, olgu siis vaimsel või materiaalsel tasandil.

„Säravaid silmi näen oma tundides tihti,ˮ tunnistab õpetaja. „On ju tehnoloogiaõpetus üks vähestest praktilise väljundiga õppeainetest, kus eneseväljendamise võimalused on piiritud.ˮ Kindlasti on nende särasilmade seas ka Lauri Viliberdi tulevasi kolleege. Või mis, mõned robootikaringi kasvandikud, nüüd gümnaasiumi lõpuklassis, tegelevad juba ise ringide juhendamisega. Lauri Viliberdil endal on aga hea tunne vahel Tallinna Ülikooli uksest sisse astuda – teda võetakse vastu kui ammust head tuttavat ja võrdväärset partnerit.

Ole aktiivne, osale kõikjal ja kõiges. Tihtipeale tulevad ülikoolis loodud sõprussuhted tulevases elus suuresti kasuks. Ära piirdu vaid oma eriala sõpradega, tutvu kõikjal ja kõikidega!

Lauri Vilibert