Lõpetad kooli, valikuid on palju, aga ei tea, mida teha? Loe, milline on Eesti haridussüsteem


Lõpetad kooli, valikuid on palju, aga ei tea, mida teha? Loe, milline on Eesti haridussüsteem
Shutterstock

Kui sul on keskharidus, siis saad jätkata kutseõppes, rakenduskõrghariduses, bakalaureuseõppes või integreeritud õppes, mis lõpeb magistrikraadiga. Kõrgharidust pakub Eestis 24 õppeasutust.

Eestis kirjeldatakse haridustasemeid mõistetega alusharidus, põhiharidus, keskharidus ja kõrgharidus. Kõrghariduseni jõudmiseks on vaja läbida nii alusharidus, põhiharidus kui keskharidus. Haridussüsteemi tundmine ja selles orienteerumine on oluline, et teha teadlikke valikuid ja leida endale sobiv tee.

Kuhu edasi, kui keskharidus on käes?

Kui keskharidus on omandatud, on sul valida kolme edasiõppimise võimaluse vahel:

  • kutseõppeasutus, kus omandatakse kutseharidus (0,5-3 aastat) või rakenduskõrgharidus (3-4,5 aastat)
  • rakenduskõrgkool, ülikooli kolledž, kus omandatakse rakenduskõrgharidus (3-4,5 aastat) → magistrikraad (1-2 aastat)
  • ülikool, kus omandatakse bakalaureusekraad (3-4 aastat) → magistrikraad (1-2 aastat) → doktorikraad (3-4 aastat)

Õppeaastal 2016/2017 tegutseb Eestis 24 õppeasutust, kus viiakse läbi kõrgharidusõpet erinevatel kõrgharidusastmetel.

  • 6 avalik-õiguslikku ülikooli
  • 1 eraülikool
  • 8 riigirakenduskõrgkooli
  • 7 erarakenduskõrgkooli
  • 2 riigi kutseõppeasutust, kus toimub rakenduskõrgharidusõpe
Seotud lood:

Põhjaliku ülevaate Eesti haridussüsteemist ja -võimalustest leiad Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Vaata ka:

Elukestev õpe - millal ja kuidas sa õpid?
Kuidas valida eriala ja kooli?
Kõrgkooli sisseastumine - millal ja kuidas?
Mille poolest erineb õppimine kõrgkoolis ja keskkoolis?

Tudengiveebi artiklid toob sinuni Tartu Ülikool