Mehhatroonikud on tööturule avasüli oodatud

 (3)
Mehhatroonikud on tööturule avasüli oodatud
Foto on illustratiivne

Mehhatroonika on väga mitmekülgne, hõlmates mehhaanika valdkonnast hüdraulikat, elektri valdkonnast vooluahelaid ja informaatika alalt programmeerimiskeeli. Nii kirjeldab oma eriala Tallinna Tööstushariduskeskuses mehhatroonikat õppinud Tanel Põllu, kes on väga edukalt teadmiste omandamise nimel ühendanud tööl ja koolis käimise.

Taneli viis mehhatroonikat õppima suur huvi tehnika vastu. Tema esimene eelistus oli minna õppima just kutseõppesse, sest kutseharidus annab konkreetsed oskused õpitaval erialal töötamiseks.

Mehhatroonika kasuks otsustas ta just tänu eriala mitmekesisusele, mis andis talle võimaluse tegeleda kõigega, mis talle tehnika juures meeldis. "Mehhatroonika vastas ideaalselt minu seatud tingimustele," ütles noormees. Kaalu andsid juurde ka samal erialal õppivad sõbrad, kes ameti tema jaoks piisavalt põnevaks tegid.


Programmeerimine avas silmad

Koolitunnid mitte ainult ei süvendanud Taneli huvi valdkonna vastu, vaid andsid juurde uue suuna, mis tänaseks on otseselt seotud tema tööga. "Kõige põnevad koolipäevad olid seotud programmeerimistundidega, kus tuli vastavalt joonistele valmis kirjutada töötavad programmid nii trei- kui ka freespingile," rääkis Tanel, kellele meeldib oma töö tulemust ka toimimas näha. Tänu programmeerimistundidele võttis ta endale sihiks minna tööle metallitöötlemispinkide operaatoriks.

Seotud lood:

Oma igapäevatöös valmistab noormees jooniste või näidiste järgi detaile kolmes erinevas arvutiprogrammi juhtimisega treipingis. "Vajadustel koostan uued programmid detailide tegemiseks," kirjeldas Põllu. Tanel kasutab oma igapäevatöös mehhatroonikuna õpitud teadmisi ja oskusi, kuhu kuuluvad pädevused nii mehaanika, informaatika kui ka automaatika valdkonnast.


Tööl ja koolis paralleelselt

Täna õpib Tanel Tallinna Tööstushariduskeskuses töökohapõhises õppes robootikat. See tähendab, et kool on loonud õppimiseks paindlikud tingimused, mis võimaldavad tal täiskohaga töö kõrvalt ka eriala omandada.

"Tundsin, et tahan ja suudan töö kõrvalt edasi õppida ning valisin selleks robotitehnika eriala. Minu jaoks oli otsustav see, et robotitehnikal on tänapäeva tootmisvaldkonnas väga tähtis roll," sõnas Tanel.


Praktika kinnistab               

Kõige ehedamalt on Tanelil meeles tööpraktika ABB-s, kus ta sai kokku panna mitmeid erinevaid generaatoreid, sh nii tuulegeneraatoreid kui ka gaasi- ja diiselmootoreid. Kokkupaneku alla kuulus kaablite ettevalmistamine ja rootorite paigaldamine. "Selle poole aasta jooksul saadud kogemustepagas on tulnud kasuks nii edasises töö- kui ka eraelus," ütles Tanel, kelle jaoks on päev õnnestunud, kui ta on midagi uut õppinud.

Ainult edasi

Tanel unistab lihtsatest asjadest, nagu õnnelikust pereelust ja pidevast enesetäiendusest tööl, et ei tekiks paigalseisu. "Oma karjääri jätkan kindlasti tootmisvaldkonnas," oli Tanel kindel, sest tema lähiaastate plaan näeb ette samas valdkonnas veel ühe eriala omandamist.

Noor Meister

Eesti noored mehhatroonikud, nagu Tanelgi mõned aastad tagasi oli, võistlevad tänavu 6.-7. märtsil kutsemeistrivõistlusel Noor Meister. Võistlusel osalemine annab noorele hea erialase kogemuse ja võimaluse oma oskusi teistega võrrelda. Mehhatroonikute võistlusülesanne Noorel Meistril on tootmisliini kokkupanemine, programmeerimine, hooldamine ja optimeerimine.

Noor Meister 2015 toimub 6.-7. märtsil Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses. Mõõtu võtavad pea 350 kutseõppurit 25 erialal, avatud on töötoad ametite proovimiseks, õppimisvõimalusi tutvustavad 31 kutsekooli üle Eesti. Sissepääs on kõigile huvilistele tasuta! Uuri lähemalt www.noormeister.ee ja liitu üritusega Facebookis.

Kommentaar

Hannes Villo, Festo Oy Ab Eesti filiaali müügiinsener
Tööstusautomaatikat projekteeriva Festo Oy Ab Eesti filiaali müügiinseneri Hannes Villo sõnul on mehhatrooniku erialal ilma vastava hariduseta või varasema töökogemuseta raske tööturul löögile saada. Seepärast on oluline, et valdkonnast huvitatud inimesed alustaksid vundamendi saamiseks õpinguid kutseõppes.

Ta nimetas eriala suureks plussiks selle praktilisust ning rääkis, et tänastes ametikoolides on õppuritele loodud kaasaegsed ja väga head tingimused nii laboripargi, masinate kui ka professionaalsete õpetajate näol. Isegi seadmed koolis on tihtipeale paremad kui mõnes tootmisettevõttes.

Kui õpetaja suudab olemasolevatest seadmetest viimast võtta ja õpilasele spetsiifilist eriala hästi edasi anda, siis võib kindel olla, et järeltulev põlvkond mehhatroonika valdkonnas on kõrgelt kvalifitseeritud juba pärast kooli lõpetamist. Loomulikult on siinkohal oluline rõhutada ka õpilase motivatsiooni õppida, sest inimese enda ambitsioonidest saavadki alguse tema väljavaated tööturul.

Kuna mehhatroonika näol on tegemist pigem raske erialaga, mis hõlmab palju tehnilisi teadmisi, siis selle haridusega inimesed, nii nagu üldse tehnikavaldkonna inimesed, on tööturul avasüli oodatud. Tööpuuduse ja hea tasustatuse üle ei tohiks ükski selle valdkonna ekspert puudust tunda.