Mida saab noor tulevikus andragoogika või pedagoogika erialaga peale hakata?


Tallinna Ülikool
Foto: Marit Sukk

Küsisime Tallinna Ülikoolilt, miks tasub õppida andragoogikat või pedagoogikat ja mida saab noor selle haridusega tulevikus peale hakata.

1. Miks võiks noor just selle valdkonna peale mõelda?

Andragoogika on perspektiividega tulevikuvaldkond, mis on seotud täiskasvanute õppimise, toetamise ja nõustamisega ning täiskasvanuhariduse juhtimisprotsessidega.

Pedagoogika õppekava on Tallinna ülikoolis omanäoline õppekava, mis annab võimaluse alustada põhikooli ja/või gümnaasiumi õpetajaks õppimist juba bakalaureuse tasemel. Vaatamata sellele, et õpetajaõpingud algavad juba bakalaureuse tasemel, saadakse õpetajakutse pärast magistriõpingute lõpetamist, sest ainedidaktikad ja põhipraktikad on magistritasemel -nagu kõikidel põhikooli ja gümnaasiumi õpetajaks õppijatel. Pedagoogika eriala üliõpilastel on lihtsalt teiste õpetajaeriala lõpetajatega võrreldes põhjalikum pedagoogiline ettevalmistus, mis tagab parema toimetuleku koolis.

2. Millised on tuleviku vaated tööturul?

Andragoogid töötavad avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonides täiskasvanute koolituse korraldajana, täiskasvanu õppimise nõustajana, koolitusspetsialistina, koolitusjuhina ja täiskasvanu koolitajana.

Seotud lood:

Pedagoogika bakalaureuseõpe annab väga põhjaliku ettevalmistuse eelkõige tulevaseks õpetajaametiks - tähele tuleb panna siiski seda, et õpetajana töötamiseks tuleb astuda magistriõppesse, näiteks mitme aine õpetaja õppekavale.

Foto: Paavo Eensalu

3. Miks võiks noor just teie kooli õppima tulla?

Noor võiks mõelda õppimisele TLÜ haridusteaduste instituudis, sest meil õpetatakse erialasid, mille mõju tulevikule on sügav ja püsiv. On ju haridustöötajad ja õpetajad need, kes mõjutavad tulevast põlvkonda kodu kõrval kõige enam. Ühtlasi on haridusteaduste instituut koht, kus aidatakse haridusel uueneda ning kujuneda kaasaegsel koolil. Just meie kannamegi vastutust haridusvaldkonnas läbiviidavate õppe-, teadus- ja arendustegevuste eest, mis mõjutavad kokkuvõttes elu terves Eestis.

Tule 1.-2. detsembril Tallinnas toimuvale Teeviida messile! Rohkem infot leiad www.teeviit.ee või Facebooki lehelt.

Noorte infomessi Teeviit 2016 noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.