Miks tasub mõelda just turvalisuse valdkonna peale?


Miks tasub mõelda just turvalisuse valdkonna peale?
Justiitsministeerium

Küsisime Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemalt Sõjakoolilt ja Sisekaitseakadeemialt, miks tasub mõelda turvalisuse valdkonna peale ning mida saab noor selle haridusega tulevikus peale hakata.

1. Miks võiks noor just selle valdkonna peale mõelda?

Sisekaitseakadeemia: Sisekaitseakadeemia on mitmes mõttes unikaalne nähtus Eesti haridussüsteemis. See on ainus sisejulgeoleku spetsialistide koolitamisele keskendunud õppeasutus, ülesandega tagada kogu riigi siseturvalisuse eest vastavate ametnike ettevalmistamine ja täiendamine. Tähelepanuvääriv on ka asjaolu, et ühes koolis õpivad koos kõik riigi sisejulgeolekut tagavad spetsialistid, puutudes juba koolis vähemal või rohkemal määral kokku oma tulevaste koostööpartneritega politseist, piirivalvest, päästeteenistusest, maksu- ja tolliametist ning vanglate osakonnast. Erialaõpingud algavad kohe esimesel kursusel ja professionaalsete tööoskuste omandamise tagab teoreetilise õppega vahelduv praktika riigiasutustes.

Kõrgem Sõjakool: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool on ainus kõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere Kaitseväele ja Kaitseliidule. Kõrgema Sõjakooli kadetid on tulevased ohvitserid ja juhid, kellel lisaks juhiomaduste ja sõjaliste teadmiste omamisele peab olema ka hea õpetaja ja suhtleja ning omama tugevat analüüsivõimet – kõike seda saab õppida ja arendada just sõjakoolis. Kõrgemas Sõjakoolis saab rakenduslikku kõrgharidust sõjalise juhtimise erialal omandada maa-, mere- või õhuväe õppesuunal. Õhuväe kadetid läbivad osa erialasest väljaõppest Eesti lennuakadeemias ning mereväe eriala kadetid TTÜ mereakadeemias. Põhikursuse õpingud kestavad kolm aastat, mis on sisustatud mitmekülgse ja nüüdisaegse väljaõppega, kus on omavahel põimitud nii sõjalised kui tsiviilõppeained. Kindlasti ei pea kartma, et kadetina ootab ees vaid kolm aastat koolipingis istumist – Kõrgemas Sõjakoolis saad teoreetiliselt omandatud teadmised praktikas läbi harjutada.

Foto: erakogu
Seotud lood:

2. Millised on tuleviku vaated tööturul?

Sisekaitseakadeemia: Tänu õppekavade rakenduslikule suunitlusele on Sisekaitseakadeemia üliõpilased hinnatud praktikandid ning neil on lihtne leida endale kvalifikatsioonile vastav töökoht. Lõpetanud asuvad tööle Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi haldusalas ja mujal avalikus teenistuses. Akadeemia hoiab sidet ametkondades töötavate vilistlastega ning omab aja- ja asjakohast informatsiooni nii üliõpilaste praktikakohtadest kui lõpetajatele pakutavatest töökohtadest. Kõrghariduse omandanud noortel on võimalik edasi õppida sisejulgeoleku magistriõppes.

Kõrgem Sõjakool: Kõrgema Sõjakooli maa-, mere- ja õhuväe põhikursuse lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme. Värskeid ohvitsere ootab seejärel ees kindlustatud teenistuskoht kaitseväes, kus on võimalik rakendada Sõjakoolis õpitud teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi. Mitmekülgne erialane töö, kus on tagatud palk alates 1350 eurost, pakub ohvitseridele põnevaid väljakutseid ning enesearendamisvõimalusi. Kohustuslik teenistusaeg pärast Sõjakooli lõppu on kolm aastat. Pärast mõneaastast teenistust on võimalus jätkata õpingud Sõjakooli keskastmekursusel. Õpingud kestavad kaks aastat ning lõpetajad saavad sotsiaalteaduste magistrikraadi sõjalise juhtimise erialal.

Foto: erakogu

3. Miks võiks noor just teie kooli õppima tulla?

Sisekaitseakadeemia: Sisekaitseakadeemia on ainus õppeasutus Eestis, kus õpetatakse tulevasi sisejulgeoleku valdkonna spetsialiste. Lisaks makstakse kõigile päevaõppe kadettidele põhistipendiumit 260 eurot kuus ja tublimatel on võimalik taotleda ka lisastipendiume.Tippsportlased saavad kandideerida kogu õppeaja spordistipendiumile, mille suurus on 700 eurot semestris. Alates teisest semestrist võib taotleda ühekordset spordistipendiumi. Eraldi stipendium on ka Ida-Virumaalt pärit sisseastujatele ja õppuritele, kellel on kord aastas võimalik taotleda 1300 euro suurust stipendiumi. Kandideerimisel on võimalik saada lisapunkte sisekaitseõppes osalemise ja/või tipptasemel sportlike saavutuste eest.

Kõrgem Sõjakool: Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad parimat juhtimisalast kõrgharidust Eestis läbi mitmekülgse ja nüüdisaegse väljaõppe. Selleks, et kadetid saaksid keskenduda õpingutele on neile tagatud igakuine palk alates 650 eurost, tasuta arsti- ja hambaravi ning elamiskoht Tartu kesklinnas Sõjakooli ühiselamus. Ka Sõjakooli õppetööväline aeg on sama mitmekülgne kui õpingud. Kadetikogu eestvedamisel korraldavad kadetid nii sportlikke kui ka meelelahutuslikke üritusi. Omavahel võetakse mõõtu nii jalgpallis, korvpallis, võrkpallis, bowlingus kui ka piljardis ning osaletakse tudengite suve- ja talimängudel. Oluline roll on ka Sõjakooli traditsioonilistel üritustel, näiteks on üks aasta oodatuim sündmus Sõjakooli aastapäeva auks korraldatav kadetiball. Lisaks on kadettidel võimalik osaleda erinevatel treeningutel või kasutada iseseisvalt kooli jõu- ja matisaali, samuti on võimalik osaleda erialaringides.

Foto: erakogu

Kui tahad valdkonnast rohkem teada saada, tule 1.-2. detsembril Tallinnas toimuvale Teeviida messile! Rohkem infot leiad www.teeviit.ee või Facebooki lehelt.

Noorte infomessi Teeviit 2016 noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.