Millist tulevikueriala tasuks õppima minna?


Millist tulevikueriala tasuks õppima minna?
Tallinna Ülikool

Kui Sa tahaksid teada, millised on tõusvad trendid ja mida tasuks õppima minna just tulevikku silmas pidades, siis loe, milliseid tulevikuerialasid saaksid õppida Tallinna Ülikoolis, Rakvere Ametikoolis ja Tallinna Majanduskoolis.

Tallinna Ülikool
Tallinna Ülikooli tulevikuerialadest rääkides tasuks esile tuua näiteks ristmeedia. Tallinna Ülikooli õppekava Ristmeedia filmis ja televisioonis hõlmab loo jutustamise väga erinevaid võimalusi, audiovisuaalsisu loomise viise, aga ka meediamajandust. Loo jutustamise eesmärk on soovitud mõju saavutamine auditooriumis, näiteks rohkem kuulajaid-vaatajaid, ostjaid-tarbijaid või õppijaid-õpetajaid.
Loo jutustamise puhul pannakse rõhku nii uudsele tehnoloogilisele lähenemisele kui ka ühiskonna ootuste täitmisele ehk koostööle auditooriumiga. Õppekava teine pool on aga vähemalt sama huvitav: kuidas arendada nüüdismeedia ärimudeleid? Põnevust lisavad erinevad tehnilised võimalused, näiteks kaasaegne virtuaalreaalsuse labor, video- ja helitehnika, 4K-resolutsiooni võimaldav kinosaal, filmipaviljon, telestuudio, helistuudio ja montaažiruumid.
Tallinna Ülikool
Rakvere Ametikool
Rakvere ametikool uuendab igal aastal õppekavasid ning juurde tuleb ka uusi erialasid. Näiteks eelmisel aastal lisandus logistiku abi, uuest õppeaastast saab aga õppima hakata kinnisvarahooldaja eriala.
Kinnisvarahooldaja eriala võimaldab töötada oskustöölisena kinnisvara korrashoiu valdkonnas. Võimalik on spetsialiseeruda, kas hoone ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohooldusele ja heakorratöödele või ehitiste tehnosüsteemide tehnohooldusele. Eriala lõpetanu mõistab kinnisvara korrashoiu eesmärke ja komplekstegevuste olemust ning kinnisvarahooldaja rolli. Ta täidab vastavalt spetsialiseerumisele objekti hoolduskavast lähtuvaid tööülesandeid, mis on seotud ehitise krundi, konstruktsioonide, tehnosüsteemide ja siseruumide korrashoiu korraldamise ja tagamisega.
Rakvere ametikool
Tallinna Majanduskool
Erinevad tulevikuennustused näevad suurt tulevikku lisaks IT-spetsialistidele just nutikatele juhtidele ja turundusspetsialistidele. Hetkel on Tallinna Majanduskoolis tõusvaks trendiks näiteks sotsiaalmeediaspetsialisti eriala. Sotsiaalmeedia spetsialistid õpivad looma lugusid, mis annavad edasi emotsioone, kaasahaaravaid videoklippe ning silmatorkavaid postitusi. Aina enam õppest toimub juba ettevõtetes, et saada otse allikast aimu, kuidas see töö ikka päriselus välja näeb.

Alanud õppeaastast pakub Tallinna Majanduskool ka esimesena Eestis kinnisvaramaakleri eriala. Samuti on töös erialad e-turunduse ja meeskonnajuhtimise valdkondades.
Tallinna Majanduskool Silver Raidla

Selleks, et erinevate õppeasutuste ja erialadega lähemalt tutvuda, tule 7.–8. detsembril Tallinnas toimuvale „Teeviida” messile. Rohkem infot leiad www.teeviit.ee või Facebooki lehelt.

Noorte infomessi „Teeviit 2017” noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.