Olgu see telefon kotipõhjas vakka


Olgu see telefon kotipõhjas vakka
Foto: Scanpix

Mobiiltelefoni koht pole koolis, on enamiku õppeasutuste range seisukoht. Eriti algklassides kehtestavad õpetajad kindlad mobiilireeglid, näiteks nõuavad hommikuti nende loovutamist.

Üldiselt on keelatud, aga mitte päris keelatud, vastab ühe Kesk-Eesti gümnaasiumi 11. klassi noormees küsimusele, kuidas on reguleeritud nende koolis mobiiltelefoni kasutamine.

„Pole nii range” tähendab tema keeles seda, et kõik õpetajad ei pruugi kurjustama hakata, kui telefonist korra kella või sõnumeid vaadata. „Õpetajad reageerivad sellises olukorras erinevalt,” täpsustab ta. „Mõni palub rahulikult telefoni ära panna, mõni katkestab tunni ja saab väga kurjaks.”

Üks on kindel: telefoni tunni ajal laua peal hoida ei tohi. Õpetajad nõuavad, et see oleks kotis, hääletul režiimil. Mis tähendab muidugi ka seda, et telefoni õppetöö ajal helistamiseks ei kasutata. Kui, siis vaid äärmuslikul juhul ning õpetaja loal, vahendab noormees.

Salaja üritatakse tunnis telefoni kasutada ikka — Facebookis käimiseks või mängimiseks. „Mina tunnis ei mängi, aga meelelahutuskülgedel, näiteks 9GAG-is olen käinud küll,” tunnistab ta. Neilt, kes õpetaja nõudmisi järjepidevalt eiravad, on õpetaja tunni ajaks telefoni hoiule ka võtnud.

Koolitööks telefoni tunnis tavaliselt ei kasutata, kuid vahel siiski, info otsimiseks näiteks. Keemiaõpetaja kasutab ka õppeplatvormi Kahoot, tunnikontrollide ja õppeharjutuste tegemiseks. „Teistes tundides kasutatakse telefoni õppe eesmärgil harva,” kõneleb poiss. Siis lähevad juba käiku arvutid ning selleks minnakse arvutiklassi.

Seotud lood:

Telefon õpetaja lauale

„Tunni ajaks panevad lapsed telefoni õpetaja laua juurde lisalauale,” kirjeldab ühes põhikoolis kehtestatud korda 4. klassi poiss. Mõni püüab nõudmisest ka kõrvale hiilida, aga kui õpetaja seda märkab, hakkab pahandama ning võtab telefoni tundide lõpuni enda kätte hoiule.

Õppimiseks pole telefoni tema klassis seni kasutatud, küll aga arvuteid — selleks minnakse arvutiklassi — näiteks loodusõpetuses. Kuid tõenäoliselt see muutub, sest tema kaks aastat vanemal õel on telefoni juba koolitunnis vaja läinud. „Oleme telefoni abil kunstiõpetuse tunnis ideid otsinud,” selgitab tüdruk.

Põhja-Eestis asuva gümnaasiumi algklasside õpetaja on oma klassi lastega kokku leppinud, et telefoni ei kasutata ei tunni ajal ega ka vahetunnis ja pikapäevarühmas mängimiseks. „Ainult emale tohib helistada, selleks eraldi luba küsima ei pea, aga tavaliselt nad ise ütlevad, et tahavad helistada,” räägib õpetaja. Tema teada nõuavad sama kõik kooli algklasside õpetajad, kuid on juhtunud, et mõni õpetaja reeglist kinni ei pea ja lubab lastel vahetunnis või pikapäevarühmas telefoni ikkagi välja võtta. „Teised tuletavad õpetajate listis siis ikka meelde, et leppisime ju teisiti kokku,” märgib ta.

Telefoni pole ta õppetööks kasutanud, sest koolil on olemas tahvelarvutid ning siis võtab ta pigem need kasutusele või läheb klassiga arvutiklassi. Ka tema nimetab õppeplatvormi Kahoot ja ka pranglimist, mida tehakse Miksikese keskkonnas. „Kasutan arvutit erinevates ainetundides — eesti keeles, loodusõpetuses, matemaatikas,” räägib õpetaja.

Kodukord keelab mustvalgel

Kui uurida koolide kehtestatud kodukorda, siis üldiselt kinnitavad need eespool kõneldud juttu — mobiiltelefon on tunnis keelatud, kui seda ei kasutata just õppetööks.

Näiteks Tartu Hansa kooli kodukord ütleb: „TaHK-is kasutatakse mobiiltelefone tunnis vaid õppetööks vajalikel juhtudel õpetaja loal. Kõigi IKT-vahendite kasutamine tunnis toimub õpetajaga kooskõlastatult. Nende nõuete rikkumisel on õpetajal õigus soovikohast õppetööd häirivad seadmed võtta selleks õppetunniks hoiule.”

Veelgi konkreetsem on Võru gümnaasium: „Mobiiltelefonid ja muud elektroonilised vahendid peavad olema tundide ajal välja lülitatud ja asuma koolikotis või selleks ette nähtud kohas klassiruumis. Nimetatud vahendeid võib kasutada aineõpetaja nõusolekul või korraldusel. Vastasel juhul on õpetajal õigus need hoiule võtta ja õpilasel kohustus hoiule anda. Hoiule võetud asjad hoiustatakse kooli direktori juures, kust need saab kätte õpilane või õpilase seaduslik esindaja (PGS § 58 lg 3 p 6).”

Loe veel

Rapla Vesiroosi gümnaasium on tagasihoidlikum: „RVG õpilasel on tunnis kaasas ainult vajalikud esemed. Tunni ajaks lülitatakse mobiiltelefon välja. Arvuti ja teiste elektrooniliste vahendite kasutamine peab olema seotud tunni eesmärgiga ja kooskõlastatud aineõpetajaga.”

Olgu aga koolide kodukorra sõnastus milline tahes, ühtne sõnum on see, et mobiiltelefoni tohib kasutada õpetaja nõusolekul või korraldusel. Muul juhul on selle koht koolikotis (kui mitte õpetaja käes).