Õpetatakse, kuidas elada ilusas vanas majas

 (4)
Vana maja

Eesti linnades on hulgaliselt miljööväärtuslike piirkondi. Miljööväärtuslikud piirkonnad koosnevad ilusatest vanadest majadest, mille hooldamine ja renoveerimine nõuab asjakohaseid teadmisi.

KredEx’i toel ja Säästva Renoveerimise Infokeskuse eestvõttel toimuvad Haapsalus, Pärnus, Paides ja Rakveres koolitused, mille jooksul on võimalik miljööväärtuslike piirkondade elanikel saada infot, kuidas vana majaga sõbralikult ümber käia.

Kursustel antakse ülevaade järgmistest teemadest:

*Miljööväärtuslik ala — mis see on? Miljööväärtusliku ala olemus ja eripära.

*Elamu erinevate osade säästev renoveerimine, sh. majade soojustamine ja viimistlus, tehnosüsteemid, biokahjustuste ennetamine jms

*Juurde- ja ümberehituste planeerimine; kohalike omavalitsuste haldusaktid, mis reguleerivad renoveerimistegevusi miljööaladel; vajalikud kooskõlastused

*Seadusandlus — muinsuskaitse-, ehitus-, planeerimis- ja jäätmeseadus

*Elamupiirkondade ajalooline kujunemine ja arhitektuuriline ülesehitus

*Õuealad ja aiakujundus *Tööde finantseerimine — riikliku ja kohalike omavalitsuste toetused

Koolitustsükkel on tasuta ja osalemiseks tuleb end registreerida Säästva Renoveerimise Infokeskuse kodulehel.

Kursuse läbinud inimesed saavad vastava tunnistuse.

Rohkem informatsiooni leiab siit.