Põnev uuring: LOE, kuidas eestlased oma partnereid suhte lõpetamisest teavitavad

 (21)
Aga lätlased ja leedukad?
fotod-90
fotod-90Foto: Ester Vaitmaa

Ligi kolmandik eestlastest teatab oma partnerile suhte lõpetamisest telefonis. Pooled eestlastest teatavad lahkuminekust näost näkku, mis on kõrgeim näitaja Balti riikides, selgub Samsung Electronics Baltics ja turu-uuringute firma GfK Custom Research Baltic tarbijakäitumise uuringust LIVING.

50% eestlastest teatab suhte lõpetamisest väärikalt näost näkku. Lätis on see näitaja 43% ning Leedus vaid 30%.

Leedus on kõige populaarsem lahkuminekust teatamise viis telefonikõne – nii teatab oma kallimale armastuse lõppemisest 35% leedulastest. Eestis kasutab telefoni suhte lõpetamiseks samuti suur osa vastanutest – 32%. Lätis on see näitaja 29%.

Kolmas populaarseim viis lahkuminekust teatamiseks on lühisõnumi saatmine – lühisõnumi kaudu jätab oma partneri maha 25% leedulastest, 21% lätlastest ning 14% eestlastest. E-mailis teatab lahkuminekust 9% eestlastest, 7% lätlastest ja 11% leedulastest. Facebooki sõnumit kasutab 6% eestlastest, 5% lätlastest ja 9% leedulastest.

„Tehnoloogiatel on meie elus oluline roll. Uuringu eesmärk on jälgida, kuidas muudab tehnoloogia meie harjumusi ning kui palju me kasutame tehnoloogiat enda elukvaliteedi tõstmiseks,“ kommenteeris Samsung Electronics Baltics’i korporatiivkommunikatsioonijuht Iveta Bojare.

„Samsung Index LIVING kinnitab teooriat, et tarbijakäitumine ei eristu vaid regiooniti, vaid ka vanusegruppide ja sugude vahel. Uuring näitab selgelt tehnoloogia kasutamise harjumuste erisusi riikide vahel, mis tähendab, et Balti riigid ei ole tarbijakäitumise kontekstis ühtne piirkond,” kommenteeris Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse kvaliteedijuht ja Tallinna Ülikooli töö- ja inseneripsühholoogia lektor Avo-Rein Tereping.

Seotud lood:

Tarbijakäitumise uuringu Samsung Index LIVING eesmärk on analüüsida inimeste käitumis- ja tarbimisharjumusi ja tehnoloogia mõju inimeste elule Eestis, Lätis ja Leedus. Uuring viidi Balti riikides läbi ligi 2200 vastaja hulgas. Tarbijakäitumise uuringut hakatakse läbi viima kaks korda aastas. Järgmises uuringus analüüsitakse mobiilsust, rohelist mõtlemist ja kommunikatsiooni perekonnas. Tarbijakäitumise uuring Samsung Index LIVING viiakse läbi turu-uuringute firma GfK poolt, kasutades CAWI meetodit.

Graafik: kuidas teatavad eestlased, lätlased ja leedulased suhte lõpetamisest?