Rait Kuuse: teadmised juhatavad tupikust


Rait Kuuse: teadmised juhatavad tupikust
TLÜ

Rait Kuuse karjäär sai alguse kriminaalhooldusametnikuna. Sealt alates on tal olnud võimalus anda panus päris mitmes riigi poliitika kujundamise küsimuses.

Justiitsministeeriumis olid selleks vangide arvu vähendamise kava, samuti kokkulepped uue kuriteo riskide hindamise süsteemi, alternatiivkaristuste ja elektroonilise valve juurutamise kohta. Sotsiaalministeeriumis oli esimene oluline tegevus töövõimereform, samuti heaolu arengukava.

„Üldiselt olen olnud seotud pigem nende projektidega, millel on suurem väärtus tulevikus ja millega edasiliikumine sisaldab vastandlikke arvamusi, teinekord konflikte,ˮ nendib Kuuse. „Peamine, mida tahan saavutada, on see, et sotsiaalpoliitika valikute arutelu toimuks kogu ühiskonnas ning et selle seoseid eri valdkondadega tajutaks adekvaatselt. Sotsiaalkaitse on lõpuks kõige kallemaid viise ühiskonna muredele vastamiseks.ˮ

Sotsiaaltöö ehk Tallinna Ülikooli õpitud eriala tähendab Rait Kuusele võimalust aidata kaasa meie kõigi heaolu kasvule. Selle eriala inimestel peab olema terviklik vaade ühiskonna toimimisest, sotsiaaltöö õpetab ju seoseid nägema ja kasutama. „Õnneks andis ülikool mulle sotsiaalse närvi, paindlikkuse ja tolerantsuse. Neid kõiki on vaja, et sotsiaalvaldkonnas tegutseda,ˮ kinnitab Kuuse. „Õpingutest meenutan kõige sagedamini põhimõtet, et teadmiste avardamine aitab tupikutest välja.ˮ

Seotud lood:

Oma karjääri näeb ta jätkuvalt riigiametnikuna ja seab esikohale need väljakutsed, kus saab mõjutada seda, millise suuna riik valib. „Mulle on oluline, et see, mida ma teen, oleks laiema ühiskondliku mõjuga,ˮ selgitab Kuuse. „Samuti soovin, et saaksin ka ise areneda ja kasvada, teha lisaks kodumaistele väljakutsetele väliskoostööd.ˮ

Kuuse peab tähtsaks uute ideede ja lahenduste otsimist, katsetamist, ei tunnista aga staatuse hoidmisele suunatud tegevusi ja hoiakuid. Tema suur unistus on see, et sotsiaalsektor muutuks Eesti riigi arengu võtmeinnovaatoriks ja veduriks.

Bakalaureuseõpingute ajal alustasin praktilise tööga, selline teooria ja praktika ühildamine on minu puhul alati hästi töötanud. Soovitan seda ka praegustele tudengitele, erinevaid paindlikke võimalusi selleks on nüüd palju rohkem.

Rait Kuuse, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler
Lõpetanud TLÜ sotsiaaltöö 2002. aastal. Hetkel doktorantuuris.