Sinu karjäär on Sinu igapäevased otsused


Sinu karjäär on Sinu igapäevased otsused
Erakogu

Mida tähendab sõna “karjäär“? Millised mõtted sinul peas tekivad? Võõramoelise mõiste taga peitub tegelikkuses argine ja eluline selgitus.

Paratamatult võib vahel tunduda, et karjäär on suhteliselt hägune kaugema tuleviku eesmärk, mille poole tublimad võiks püüelda. Kui seda mõistet lähemalt uurima hakata, võid märgata, et tegelikult teed sa iga päev samme oma karjääri kujundamiseks – sa käid koolis ja õpid, tegeled oma huvidega ja õpid ennast tundma. Karjäär ongi laias laastus sinu elukestev haridus- ja tööalane areng kõigi sinu elu rollide omavahelises kooskõlas.

Karjääri kujundamine on oma elu juhtimine. Sul on võimalik saavutada elus mida iganes. Ühelt poolt on see hindamatu võimalus, samas kaasneb sellega ka vastutus iseenda õnne ja rahulolu eest. Teised saavad olla vaid suunajad ja toetajad.

Kuidas langetada enda jaoks parimaid valikuid ja otsuseid?

  1. Karjääri on väga keeruline pikaks ajaks täielikult ette planeerida, kuna on loomulik, et sa ise muutud ning aja jooksul toimuvad muutused ka tööturul ja ühiskonnas tervikuna. Võib juhtuda, et pead olukorda korduvalt ümber hindama ja sellest lähtuvalt otsuseid tegema. Mis on õige valik praegusel hetkel?
  2. Sinu kohanemisvõime, avatud suhtumine ja pidev enesearendamine on võtmesõnadeks toimetulekuks kiiresti muutuvas ja arenevas ühiskonnas. Oluline on muutusi tajuda, neid enda jaoks mõtestada, ennast mõista ja arendada ning oma võimalusi realistlikult hinnata.
  3. Eesmärkide seadmiseks, valikuvõimaluste otsimiseks, hindamiseks ja karjääriotsuste tegemiseks vajad teadmisi iseenda, edasiõppimise ja töömaailma väljavaadete kohta. Selleks on hea mõelda järgmistele küsimustele – kes ma olen; millised on minu tugevad küljed ja mida ma peaksin endas arendama; kuhu ja kuidas jõuda sinna kuhu ma soovin. Mõtle oma vajaduste, väärtuste ja huvide üle.
  4. Kuigi sina ise oled oma elu ja valikute üle otsustaja, on hea aeg-ajalt kellegagi arutleda ja selle käigus saada kinnitust või leida uusi ja värskeid mõtteid. Kes saab sind otsuste tegemisel toetada? Selleks võib vabalt olla sinu parim sõber, klassikaaslane, lapsevanemad, õpetaja, treener. Ka karjäärinõustajast võib siinkohal suur abi olla.
Seotud lood:

Aga kui ma ei tea veel, mis mulle meeldib, mida ma oskan või kelleks soovin saada?

On loomulik, et põhikoolis ja gümnaasiumis ei pruugi olla veel väljakujunenud kindlat teadmist, kuhu edasi liikuda. Siinkohal saabki alustada algusest ja astuda sammhaaval suurema teadlikkuse poole.

Vanusevahemik 16.a kuni 30.a on periood, mil on loomulik ja mõistlik end otsida, koguda teadmisi ja kogemusi. Sa ei pea täna otsustama, milline on sinu ainuõige karjääriotsus, kuid sa saad mõelda sellele, milline võiks olla sinu esimene valik.

Kindlasti võib iseenda tundmaõppimisel ja võimaluste kaardistamisel olla abiks erinevate kodulehtede uurimine (www.rajaleidja.ee) ja karjäärinõustaja poole pöördumine. Koos karjäärinõustajaga on sul võimalik suurendada oma teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ning kavandada järgmisi samme nende eesmärkide saavutamiseks. Tulemused sünnivad koostöös – nõustaja loob turvalise keskkonna ja küsib õigeid küsimusi, millest lähtuvalt saad sina ise mõelda ja otsustada, millised mõtted sa endaga kaasa võtad ja milliseid otsuseid sa teed.

Sul on õigus ja võimalus uurida ning katsetada! Kõiki otsuseid ei pea tegema nüüd ja kohe. Lõppkokkuvõttes on oluline sinu õhin tegutseda, teada saada ja mõista.

Noorte infomessi Teeviit 2016 noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.