Šoppamine, see on teraapia!


Šoppamine, see on teraapia!
Teko

Seiklus ostukeskuses pakub võimalust liikuda ja suhelda ning hoiab vaimu erksana. Erinevalt spordist ei vaja šoppamine erilist motivatsiooni ega treenerit. Kaine meelega sõbranna tuleb siiski kasuks – hea, kui keegi kõrvalt küsib, kas proovikabiini kokkukorjatud asju ka päriselt vaja on.

Sügisel avab uksed T1 Mall of Tallinn – juurde tuleb 200 kauplust kokku 55 000-ruutmeetrisel pinnal, keskuse rajajad lubavad luua Tallinnale uue värava ja anda linnale uue südame. T1-le sekundeerib Ülemiste keskus, mis laieneb 82 000 ruutmeetrile. Rocca al Mares teisel pool linna pole samuti laienemisplaane kalevi alla pandud – hoolimata meelelahutuse, kinode ja spordisaalide tulekust keskustesse, e-kaubanduse pealetungist. Ikkagi jääb hea kaupluste kooslus keskuste tegevuse aluseks.

Ükskõik kui palju ei suunata ostjaid kasutama nuti- või iseteeninduskassasid, pole kõikides kauplustes ja butiikides võimalik siiski müügiprotsesse automatiseerida. Tulevik on endiselt inimese näoga. Inimnäolise kaudandusmaastiku loomiseks on vaja inimesi! Müüjaid, vahetusevanemaid, kaupluste juhatajaid, ostujuhte. Veel ei otsusta masin, mida klientidele osta meeldib – jah, trende saab analüüsida, aga miljöö, õhustiku ja ruumiplaani loovad kaubandustöötajad.

Suve hakul oli Tallinnas ja Harjumaal puudu ligi 4000 kaubandus- ja müügivaldkonna töötajat. Samas ütleb OECD raport, et töökohad on nihkunud tootmisest teenindusse.

Tallinna Teeninduskoolis saab 2018/2019. õppeaastal kaubandust õppida kolmel erineval õppetasemel, õppekeeleks on eesti keel. Põhiharidust lõpetamata saab astuda kaubapaigutaja erialale. Õpe kestab ühe aasta ja õpiväljundite saavutatust hinnatakse erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga. Pärast põhikooli saab õppida müüja-klienditeenindaja erialal. Õpe kestab kolm aastat, lõpeb kutsekeskhariduse omistamise ja müüja-klienditeenindaja neljanda taseme kutseeksamiga.

Põhihariduse nõudeta ja põhikoolijärgsetele erialadele on dokumentide vastuvõtt on avatud kuni 3. augustini.

Viiendal kutsetasemel saab õppida pärast gümnaasiumi töökohapõhises õppes müügikorraldajaks, kelle töö eesmärk on tagada müügi- ja teenindustöö sujuva korraldamisega klientide rahulolu ning ettevõtte eesmärkide täitmine. Müügikorraldaja teenindab ja nõustab kliente, vormistab pakkumisi ja ostu-müügidokumente, lahendab iseseisvalt töös tekkinud probleeme ning esindab ettevõtet talle antud volituste piires. Õppeaeg kaks aastat, õppekeel eesti keel. Õpe lõpeb müügikorraldaja viienda taseme kutseeksamiga. Õppima asumise tingimuseks on töötamine kaubandusettevõttes.

Teko

Töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppemahust. Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid, lisaks toimub õppetöö kutseõppeasutuses, tagamaks lisaks praktilistele oskustele ka ametialane teooria. Töökohapõhisesse õppesse kandideerijail tuleb esitada lisaks avaldusele ka motivatsioonikiri ja CV.

Dokumentide vastuvõtt gümnaasiumijärgsetele õppekavadele on avatud kuni 10. augustini. Dokumente saab esitada ka e-vastuvõtu kaudu.

Miks tulevad talendid Tekosse?
Teenindusvaldkonna õppekavad

  • 2018/2019 õppeaastal on Tallinna Teeninduskoolis võimalik alustada õpinguid 15 erineval kutseõppe õppekaval päevases või sessioonõppes. Vaata kõiki eralasid Kutseeksami sooritamise võimalus
  • Kooli lõpetamisel on saab sooritada müügikorraldaja, vanemkelneri ja meisterkondiitri 5. taseme kusteeksami. Koka, majutus-, hotelli-, spaa-, toitlustus-, müüja-klienditeenindaja ja pagar-kondiitri ning kondiitri õpingud lõpevad 4. taseme kutseeksamitega. Kutseeksami kulud katab kool.

Lõpetajate kõrge tööhõive

  • Tallinna Teeninduskooli lõpetanutest töötab vaid 13% muul erialal. 12% lõpetanutest jätkab õpinguid, enamasti paralleelselt õpitud erialal töötades.