Tahad olla tulevikus edukas ja saada head palka? TOP 10 perspektiivikaimat eriala, mida õppida


Tahad olla tulevikus edukas ja saada head palka? TOP 10 perspektiivikaimat eriala, mida õppida
Shutterstock

Riigieksamite aeg on käes ning tuhanded noored peavad otsustama, millist eriala õppima minna. Manpower Eesti toob rahvusvahelistele uuringutele tuginedes välja 10 eriala, mis ka lähitulevikus leiva lauale toovad.

1) IT-spetsialistid: arendajad, programmeerijad, administraatorid, juhid
Kellelegi ei tule üllatusena, et IT-spetsialiste on puudu ja selle valdkonna palgad on keskmisest kõrgemad. Viimasel ajal räägitakse üha enam, et otsitakse suhtlemisoskusega IT-spetsialiste, kes ei tegutse üksi, vaid meeskonnas, näevad tervikpilti ja oskavad protsesside lahendamisel kaasa rääkida.

2) Oskustöölised: elektrikud, santehnikud, keevitajad, müürsepad, puusepad
Leidub ameteid, mis pole ajas palju muutunud ja mille järele püsib pidev nõudlus: head plaatijat, santehnikut ja puuseppa otsitakse tikutulega taga.

3) Meditsiinitöötajad: arstid, õed, sanitaridLääne ühiskonna elanikkond vananeb, oodatav eluiga on üha pikem ja tervishoius liigub palju raha - kõik see tagab, et meditsiinitöötajaid (ja hooldajaid) on vaja lähitulevikus juurde.

4) Ehitus-, mehaanika- ja elektriinseneridIsegi kui robotid paljud lihttööd enda kanda võtavad, vajame jätkuvalt inimesi, kes insenertehnilised lahendused välja mõtlevad.

5) Müügiesindajad, müügijuhid
Maailmas toodetakse iga aastaga üha rohkem ja seni kuni midagi toodetakse, jätkub tööd ka müüjatele.

Seotud lood:

6) Tootmis- ja hooldustehnikud, tootmisoperaatorid
Tootmine muutub tehnoloogiliselt üha keerukamaks, lihtsamad tööd teevad ära masinad. Selleks, et kõik töötaks nagu kellavärk, on tarvis ajaga kaasas käivaid ja hea tehnilise taibuga spetsialiste, kellele ollakse üldjuhul valmis ka head palka maksma.

7) Autojuhid, kullerid
Ühelt poolt räägitakse isesõitvatest autodest, teisalt autojuhtide puudusest. Vähemalt lähitulevikus autojuhid tööta ei jää, eriti suur nõudlus on kulleritele, sest kaubandus (isegi toidukaup) kolib internetti ja tooted peavad kuidagi inimesteni jõudma.

8) Analüütikud
Samal ajal kui raamatupidajate ja finantsistide töö võtavad paljuski üle arvutiprogrammid, jääb jätkuvalt vajadus oskuse järele infot analüüsida, tulevikku prognoosida ja vastavalt otsuseid langetada.

9) Tippjuhid
Ettevõtted ja organisatsioonid vajavad juhte ka tulevikus, aga juhi profiil on olemuselt muutunud. Autoritaarsete ja traditsioonidest lähtuvate tippjuhtide aeg on pöördumatult ümber saanud, tulevik vajab paindlikke kohanejaid, kellel ei jää vajaka empaatiavõimest ning kes oskavad võrdselt oluliseks pidada nii protsessi kui tulemust. Tippjuhiks ei õpita, vaid saadakse, see eeldab nii sobivaid isiksuseomadusi kui ka elu- ja töökogemust.

10) Kooliõpetajad, õppejõud, koolijuhid
Koolid vajavad õpetajaid ja koolijuhte, kes mõistavad, et maailm on muutunud ja praegu sündivaid lapsi ootab teistsugune töö. Asju pole mõtet pähe õppida, sest kogu info on tänu nutistumisele sekundite kaugusel. Küll on tarvis õpetada paindlikkust, loomingulisust, lahedustele orienteeritust ning muutustega toimetulekut.