Täiskasvanuna gümnaasiumisse? Lood elust enesest


Täiskasvanuna gümnaasiumisse? Lood elust enesest
Neeme RandrüütErakogu

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi pikaaegsel õpetajal Neeme Randrüüdil on rääkida nii mõnigi kurioosne lugu õpilastest, kellele eelmises koolis pandi diagnoos „lootusetu“. Ja see diagnoos on olnud ilmselgelt enneaegne.

Miks jääb nii paljudel koolitee katki vaid üheksanda klassi juures? “Põhjuseid on seinast seina. On neid, kes on eelmises koolis olnud liialt targad, läinud õpetajaga vastuollu ja sellises olukorras lahkub ikka õpilane. Mõned on välja kukkunud kehva õppeedukuse või majanduslike raskuste pärast. Või on õpingud pooleli jäänud, sest koolikiusamine on ületanud taluvuspiiri," räägib Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi staažikas õpetaja Neeme Randrüüt. Õnneks on paljud leidnud tee kooli tagasi.

Randrüüt armastab oma tööd ja mainib muheledes, et kui ühel päeval tekib tunne, et enam õpetada ei taha, siis tuleks ära minna. Sest niisugune õpetaja ei piina mitte ainult ennast, vaid ka oma õpilasi. Aga praegu on huvitav. Ta on kindel, et kuigi ameti õppimine on elus oluline, pole gümnaasiumiharidus veel kedagi ära rikkunud. "Õppimine lollimaks ei tee," sedastab ta.

Statistika näitab, et keskhariduse puudumine annab palganumbrites valusalt tunda. Möödas on ajad, mil kombaineri 1000-rublane palk oli samas suurusjärgus ESNV Teaduste Akadeemia presidendi töötasuga. Ühiskonna väärtused on muutunud ja haridus on väärtus.

Seotud lood:

Randrüüt õpetab Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis ajalugu ja ühiskonnaõpetust ning võtab oma filosoofia kokku sõnadega – me ei õpeta ainet, vaid inimest: "Ütlen vahel õpilastele, et ka ajalugu on ju lugu. Seda võib ka võtta kui muinasjuttu, mida lapsele enne magamist rääkida."

Ta ongi tänapäevaste testide asemel pigem lugemise ja jutustamise poolt, sest nii näeb mõistete sisu taha: "Küsisin kord õpilaselt, mis on pii. Ta vastas, et 3,14. Aga ma ei küsinud, mis on pii väärtus, vaid seda, mida pii tähendab. Pole mõtet teha paberile riste, et elevant on suurem kui hiir või vastupidi. Asja olemusest peab aru saama. Aja möödudes jääb meelde 4–5% kuuldust, aga tühja sellest, peaasi, et huvi jääb, et see teema on põnev."

Kirju seltskond

Täiskasvanute koolis vastutab igaüks oma asjade eest ise ja kunagised mured on jäänud selja taha. "Meie koolis käib väga erinevaid inimesi. On ka juhtunud, et samas klassis õpivad ema ja tütar. Meil on heas mõttes teistsugune seltskond," räägib ta.

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi on tee leidnud ka need, kes omal ajal liialt vara pea ees ametialasesse karjääri sukeldusid. On noori emasid; on neid, kes õppetöö vahepeal peavad tööle jõudma; on äsja koolipingist tulnud noori, kes tahavad alustatu siiski lõpule viia. Paljud lõpetajad lähevad ka edasi kõrgkooli, lõpetavad edukalt ja teevad karjääri.

Randrüüt jääb mõttesse ja tunnistab, et aastakümnete jooksul pole päris kõik õpilased nimepidi meelde jäänud – kord tuli talle tänaval vastu soliidne meesterahvas, kergitas kaabut, et tere, õpetaja. Ja viitas, et on nüüd jurist. "Tõeliselt vahva," on Randrüüt rõõmus.

Õppur pole köögikombain

Kogenud õpetaja sõnutsi tuleb iga sisseastuja juures leida tema tugevused ja nendega arvestada: "Isegi universaalne köögikombain ei ole nii universaalne, et teeks absoluutselt kõike. Saati siis inimene. Kui meil õpib andekas kunstnik, siis samal ajal ei ole temas tavaliselt füüsikupotentsiaali. Mis muidugi ei tähenda, et õppekava läbimine oleks võimatu."

Täiskasvanuna taas gümnasisti kingadesse astumine nõuab tahet ja kooli lõpetamiseks on vaja pühendumist. "Hea õpetaja toetab õpilast tema teel. On olnud nii, et üheksanda klassi õpilasel heliseb telefon – kutsutakse tööle. Minu roll on sel hetkel öelda, et ta tuleks järgmisesse tundi," usub Neeme Randrüüt.

Ta kummutab hirmu, et äkki ei saa kooli tagasi pöörduja siinsete nõudmistega hakkama: "Paljudel on hirm, et nad ei saa hakkama. Saavad küll. Õpetajad on selleks loonud tingimused, kui õpilane tuleb ja tahab ja püüab. Pluss hea seltskond."

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium pakub järgmist

  • Võimalust valida kas tavaprogramm või paindlik digiõpe, lisaks saab nõu küsida õpiabi tundides.
  • Koolis on ka keelekümblusklass, mis on mõeldud gümnasistidele, kellel üheksas klass on lõpetatud vene õppekeelega koolis. Õppetöö toimub nii vene kui ka eesti keeles, kusjuures iga klassi läbimisega tõuseb eestikeelse õppe osakaal.
  • On võimalik teha järele ka need üksikained ja eksamid, mis on eelmises koolis klassi lõpetamisest puudu jäänud.
  • Lisaks on koolis eksternõpe põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks. Ekstern peab sooritama aineeksamid nendes ainetes, milles tal puuduvad kooliastmehinded, ja viis lõpueksamit (neist kolm riigieksamit ja kaks koolieksamit). Varem tehtud lõpueksameid uuesti vastama ei pea.
  • Uudne on 10K klass – see on hea valik neile, kel on õppimisse jäänud enam kui kaheaastane paus ja põhikoolis õpitust palju ununenud. Õppetöö algab reaalainete kordamiskursusega, nii saab enne gümnaasiumiprogrammi juurde asumist uuendada teadmisi keemias, matemaatikas, füüsikas ja vene keeles.

Valiku tegemisel erinevate klasside ja võimaluste osas pöördu kooli poole, et erinevate võimaluste plussid ja miinused ühiselt läbi kaaluda.

Lisainfo ja võimalused sisseastumise kohta: www.tg.edu.ee