Tallinna Transpordikool alustab sügisel uuenenud õppekavade ja mitme uue erialaga


Tallinna Transpordikool alustab sügisel uuenenud õppekavade ja mitme uue erialaga
TTRK

Uusi eralasid ja uuenenud õppekavasid on nii info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas kui ka logistikas. Täiesti uus ja omapärane eriala on IKT valdkonnas logistika IT-süsteemide spetsialist. Eesmärk on koolitada kiirelt arenevate logistika valdkonna ettevõtete jaoks piisava erialaste ja infotehnoloogiliste oskustega töötajaid.

Logistika IT-süsteemide spetsialisti igapäevasteks tegevusteks on IT taristu ja erinevate logistika tugisüsteemide toimimise tagamine. 

IT-erialadest huvitatud saavad tulla õppima ka uuele noorem tarkvaraarendaja erialale, mis keskendub uute tarkvarade ja veebilahenduste loomisele, testimisele ning rakendamisele. Noorem tarkvara lõpetanud saavad tööle asuda tarkvaraplaneerijana, disainerina, programmeerijana testijana jne.

Logistika valdkonnas saab asuda õppima uuenenud laotöötaja või veokorraldaja õppekavale, mis on saanud veelgi suurema erialaste ja praktiliste oskuste osakaalu. Laotöötaja tegeleb kaupade vastuvõtmise, hoiule paigutamise, teisaldamise, komplekteerimise, pakkimise, väljastamise, lisaväärtustoimingute ja inventeerimisega. Veokorraldaja tegeleb veotellimuste vastuvõtmise, veodokumentide vormistamise, veolepingute sõlmimise, veokulude arvestamise ning optimaalse marsruudi ja veovahendi leidmisega.

Uued logistika erialad on logistiku abi ja kutseõppe kõrgeima taseme eriala logistik. Logistiku abi eriala töö eesmärgiks on logistika valdkonna kliendi– ja/või tarnijasuhete haldamine ning otsese juhi assisteerimine.

Kutseõppe kõrgeima taseme ehk viienda taseme kutseõpe eriala eesmärk on koolitada tugevate teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskustega logistika valdkonna kesktaseme spetsialiste. Logistik korraldab ja juhib ettevõtte veondust, ladustamist, laoteenuste müüki, haldab tarneahelaid, tegeleb hangete ja ostudega ning kavandab tootmist.

Koolis õpetatavaid erialasid ja sisseastumise tingimusi saab täpsemalt vaadata kooli kodulehelt - www.ttrk.ee.

Lisainfot saab küsida: info@ttrk.ee või telefonil 6 979 040.

Vaata täpsemalt: www.ttrk.ee või www.facebook.com/Transpordikool