TÄNA DELFI TV-s | Vaata, kuidas jüriöö märgutuli suurte pidustuste saatel Eesti eri paikadesse jõuab

 (3)

Täna tähistatakse taaskord maarahva tähtsaimat püha, jüripäeva, üle-eestilise üritusega Jüriöö Märgutuled. Suurejoonelise ürituse raames saadetakse Paide ordulinnuse vallitornist märgutuli viide suunda: Tallinna, Pärnusse, Tartusse, Rakverre ja Viljandimaale. Delfi TV teeb üritusest kell 19:45 otseülekande.

Suurejoonelised jüripäeva pidustused toimuvad nii Paides, kui ka nendes Eestimaa linnades ja külades, kuhu märgutuli viiakse.

Jüriöö tule teekonda on kaasatud kõikide valdade ja külade elanikud, kust märgutuli läbi läheb. Tuleketi moodustamiseks on kaasatud 1600 vabatahtlikku tulehoidjat, kes soovivad anda oma panuse külaelu elavdamisse ja näidata, et küla veel elab.

Nii nagu Jüriöö ülestõusu ajal antakse märgutuli edasi järkjärgulise tõrvikute süütamisega – kes tõrvikutuld näeb, süütab vastavalt sellele oma tõrviku ja annab süütamisest märku järgmisele trassil viibivale vabatahtlikule.

Sellel päeval, 1343. aasta jüriööl, toimus ka eestlaste püüe vabaneda võõrast võimust. Juba tol ajal oli meie esivanematel tahe olla vabad omal maal, ise oma maa peremehed.

Üritust korraldab SA Ajakeskus Wittenstein koostöös SA Pärnu Muuseumi, SA Eesti Maaelumuuseumid, Kaitseliidu, Jüriöö pargi, EV100 toimkonna, Riigikogu ja tuletrassi läbivate omavalitsuste ja küladega.