Tule ja osale — Vaba Lava ideekonkurss 2017/2018


Tule ja osale — Vaba Lava ideekonkurss 2017/2018
Vaba Lava ideekonkurss

Vaba Lava kutsub kõiki etenduskunstnikke, vabatruppe ja projektiteatreid osalema Vaba Lava 2017/2018. hooaja kuraatoriprogrammi ja EV 100 teatriprogrammi “Sajandi lugu” rahvusvahelisel ideekonkursil.

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2017 (k.a).

1. KURAATORIPROGRAMM 2017/2018

2017/18. hooaja kuraatoriprogrammi oodatakse ideid etenduskunstnikelt üle maailma. Pakutud lavastusprojekt võib hõlmata nüüdis-, tantsu-, sõna-, objekti-, visuaal-, muusikateatrit, tehnoloogilist teatrit, performance’it jm.

KURAATORITE VISIOON

Ideekonkursile ootame lavastusprojekte, mis käsitleksid informatsiooni ülekülluse (Big Data) ning tõejärgse ajastu (Post-truth) temaatikat.

Kunstnikud on alati olnud ajastu südametunnistuseks ja peegliks. Pärast Brexitit ja Donald Trumpi võitu on saanud lõplikult ja kainestavalt selgeks, et maailm pole enam endine.

Kutsume etenduskunstnikke mõtestama uut ajastut, mida iseloomustab informatsiooni üleküllus ja eetiline relativism ning kus avaliku arvamuse kujundamisel on faktid kaugelt vähem olulised kui emotsioonid ja isiklikud uskumused.

Informatsiooni üleküllus (Big Data) on kui valge müra, mis kurdistab või nagu liivatorm, mis hägustab nägemist ja eksitab teelt.

Sõnaühend „tõejärgne“ (Post-truth), mis näib ajastu olemust ülitabavalt iseloomustavat, on 2016. aastal esinenud internetikirjetes sellistes kordustes, et see on sõnaraamatute kirjastuse Oxford Dictionaries poolt kuulutatud lausa aasta sõnaks.

Seotud lood:

Kuidas kunstnikuna navigeerida vastuolude, manipulatsioonide ja tähendusliku ambivalentsuse maailmas? Kuidas säilitada usku vabasse tahtesse, õigusesse privaatsusele ja isikupuutumatusele hüpervõrgustunud maailmas, kus Suur Vend kunagi ei maga?

Konkurss on avatud kõigile etenduskunstnikele, kelle idee haakub ülaltoodud teemadega.

Vaata lähemalt kuraatorite kohta.

Loe ka Andres Maimiku artiklit 28. detsembri Eesti Ekspressist: Igale kilplasele oma reaalsus!

Vaba Lava ootused

Ootame ideekonkursile projekte:

 • mille teemadeks on Big Data ja Post-Truth
 • mis oleksid mõeldud Vaba Lava teatrikeskusega koostöös loodava uuslavastustena, mitte külalisetendustena
 • mille eelarve oleks vahemikus 5000 — 25 000 eurot (kaasproduktsioonide puhul võib eelarve olla ka suurem, kuid ootus Vaba Lava poolsele rahastusele ja piletitulule mitte suurem kui 25 000 eurot)

Lisaks pakub Vaba Lava järgmisi tugiteenuseid — tehniline ja administratiivne tugi, turundus ja kommunikatsioon.

Otsime viit lavastust, millest üks võiks sobida Vaba Lava väikesesse saali eksperimentaallavastuseks. Eeldame, et Vaba Lava teatrikeskus oleks esitatud projektides kas produtsendi või kaasprodutsendi rollis. Soovitame välislavastajatel projektidesse kaasata kohalikke esinejaid ja kunstnikke (osalejaid Eestist) ning kohalikel leida projekti osalisi väljaspoolt Eestit.

Lavastuse toimumise asukoht võib olla planeeritud Vaba Lava saalidesse või ka Tallinna linna eri paikadesse.

Lavastusprojektid valivad välja Vaba Lava 2017/18. hooaja kuraatorid José Alfarroba ja Tristan Barani Prantsusmaalt. Konsultandiks on Vaba Lava teatrikeskuse juhatuse liige ja tegevjuht Kristiina Reidolv.

2. EV 100 TEATRIPROGRAMM “SAJANDI LUGU”

2018. aastal tähistab Eesti Vabariik 100. sünniaastapäeva. Eesti teatrid tähistavad suursündmust riigi ajaloo igale kümnendile pühendatud lavastustega. Lavastused luuakse loosi teel paarideks liidetud teatrite koostöös. Eesti ainus professionaalne nuku- ja visuaalteater NUKU teater ja etenduskunstide keskus Vaba Lava said loosi tahtel ülesandeks luua lavastus, mis kajastab 1980. aastaid.

Vaba Lava ja NUKU teater otsivad partnerit, kellele on omased nüüdisaegsed objekti-, visuaal- või nukuteatri väljendusvahendid.

NUKU teatri ja Vaba Lava eesmärgiks on luua lavastus, mis käsitleks 1980ndaid aastaid nii Eesti kui ka maailma ajaloo kontekstis laiemalt, leides ja luues selle jaoks unikaalse ja kujundipõhise teatrikeele. Samuti otsime värsket ning ootamatut vaatenurka.

Vaba Lava ja NUKU teatri ootused

Ootame ideekonkursile projekte:

 • mis haakuks EV 100 teatriprogrammi teemaga, milleks on 1980ndad aastad Eestis ja maailmas.
 • mis oleksid mõeldud Vaba Lava teatrikeskuse ja NUKU teatri koostöös loodava uuslavastustena, mitte külalisetendustena.
 • mille eelarve jääks vahemikku 40 000 — 60 000 eurot (kaasproduktsioonide puhul võib eelarve olla ka suurem, kuid ootus Vaba Lava ja NUKU teatri poolsele rahastusele ja piletitulule mitte suurem kui 60 000 eurot). Lisaks pakuvad Vaba Lava ja NUKU järgmisi tugiteenuseid — tehniline ja administratiivne tugi, turundus ja kommunikatsioon. Lavastuses soovitame kaasata NUKU teatri näitetruppi.

Otsime ühte lavastust, mis peaks sobima EV 100 teatriprogrammi ja valmiks märtsiks 2018.
Eeldame, et Vaba Lava teatrikeskus ja NUKU teater oleks esitatud projektides kas produtsendi või kaasprodutsendi rollis.
Soovitame välislavastajatel projektidesse kaasata kohalikke esinejaid ja kunstnikke (osalejaid Eestist) ning kohalikel leida projekti osalisi väljaspoolt Eestit.
Lavastuse toimumise asukoht võib olla planeeritud Vaba Lava või NUKU teatri saalidesse või ka Tallinna linna eri paikadesse.

Lavastusprojekti valivad välja Vaba Lava 2017/18. hooaja kuraatorid José Alfarroba ja Tristan Barani Prantsusmaalt, Vaba Lava teatrikeskuse juhatuse liige ja tegevjuht Kristiina Reidolv ning NUKU teatri esindajad.

TAOTLEMINE KURAATORIPROGRAMMI JA EV 100 PROGRAMMI

Taotlemiseks esitada (eesti või inglise keeles):

 • projekti kirjeldus koos tehniliste tingimustega (vormi saab Vaba Lava kodulehelt)
 • võimalik eelarve (vormi saab Vaba Lava kodulehelt)
 • info taotleja ja kunstnike kohta (lühike CV, portfoolio, viited)
 • varasemate lavastuste videosalvestused (kui on)
 • andmed kaasprodutsentide ja kaasfinantseerijate kohta (kui on)
 • kui taotlus on eestikeelne, on kohustuslik esitada ingliskeelne sisukokkuvõte (kuni 2500 tähemärki).

Taotlusvormi leiad SIIT.

Taotluste tähtaeg

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2017 (k.a).
Esimese vooru läbinud projektide autorid kutsutakse oma lavastusideid tutvustama 2017. aasta veebruaris.
Lõppvalik toimub 2017. aasta mai lõpus. Kuraatorite valiku kuulutame välja juunis 2017.
Etendusi peab olema võimalik mängida Vaba Lava programmis 2017. aasta septembrist 2018. aasta juunini.