Tule noorte- ja lastefilmide festivali Just Film tasuta eriseansile


Tule noorte- ja lastefilmide festivali Just Film tasuta eriseansile
Foto: Tanel Meos

Õiguskantsler lasteombudsmanina kutsub huvilisi 19. novembril kell 15 Õiguskantsleri Kantseleis festivali Just Film raames linastuvale „Verevend“ tasuta eriseansile. Seansile pääsemiseks palume eelnevalt registreerida telefonil 6938 442.

Lasteombudsmani ülesanne on lapse õigustest teavitamine ja lastega seotud kriitiliste teemade tõstatamine. Koos Just Filmi meeskonna, lasteombudsmani, justiitsministeeriumi ja MTÜ-ga Lastekaitse Liit lapse õiguste eriprogrammi valitud filmid pööravad seekord enam tähelepanu abi vajavate laste märkamisele, kooliga seotud probleemidele ning üksinduses olevatele lastele. Programmis linastuvate filmide puhul on meie läbiv sõnum: ükski laps ei tohi oma murega üksi jääda!

Noorte- ja lastefilmide festivali Just Film lapse õiguste eriprogrammi raames linastuv „Verevend“ on usaldusest ja lähedase usaldusisiku tähtsusest rääkiv südamlik film, mis avab ilmekalt sõpruse arenemise teekonna. See on emotsionaalne dokumentaallugu noormehest, kes eneseotsingute käigus satub India reisil AIDSi põdevate hüljatud laste hooldekodusse. Katsed kodumaal eluga uuesti kohaneda luhtuvad ning Rocky kolibki Indiasse, et tegeleda lastega, kellel pole maailmas mitte midagi ega kedagi.

Õiguskantsleri Kantseleis linastuvale filmile järgneval arutelul osalevad ekspertidena Margit Sarv Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakonnast, Jane Snaith MTÜ-st Lapse Huvikaitse Koda ning Triin Lumi SEB Heategevusfondist, arutelu modereerib Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakonna nõunik Andra Reinomägi. Arutelu keskendub märkamise ja hoolimise kõrval ka sellele, mida asendushooldusel olevad lapsed vajavad – ennekõike peret, aga ka võimalikult stabiilseid inimsuhteid, pikaajalist ja mitmekülgset tuge. Eriseansi ja arutelu orienteeruv lõpp on kell 18.

19. novembril algusega kell 15 Õiguskantsleri Kantseleis (Kohtu tn 8, Tallinn) toimuvale eriseansile palume eelnevalt registreerida telefonil 6938442, seansile pääseb 90 esimest soovijat.