Üks paljudest headest valikutest


Üks paljudest headest valikutest
TLÜ

Iga kümnes tudeng ülikoolis on pärit mõnest teisest riigist. Kes nad on? Miks on nad just Tallinna Ülikooli valinud? Vastab õppeprorektor Priit Reiska.

Priit Reiska, miks peaks inglise keelt vabalt valdav noor, kes soovib saada hea kõrghariduse, eelistama mõnd Eesti ülikooli?

Põhjuseid on mitmeid, alustades suurepärasest geograafilisest asukohast ja lõpetades maailmakuulsa digiühiskonna kuvandiga.
Eestis pakutav kõrgharidus on rahvusvaheliselt tunnustatud, konkurentsivõimeline, taskukohane ja huvitav. Erinevad teadusprojektid, rahvusvaheline keskkond ja innovatiivsed õpetamismeetodid teevad Eestist kindlasti ihaldusväärse sihtkoha, kus kõrgharidust omandama asuda.

Õppegrupid on paljude Euroopa ülikoolidega võrreldes väikesed, seega saab üliõpilastele osaks õppejõu isiklik lähenemine. Lisaks muudavad üliõpilase elu huvitavaks tänapäevased õppeklassid ja tehnika.

Tõsiasi, et eestlased on üks parimaid inglise keelt võõrkeelena kõnelevaid rahvusi Euroopas, tingib olukorra, kus välisüliõpilastel on lisaks õppimisele hõlbus siin igapäevaelu korraldada.

Milliseks hindate erialade valikut?

Kvaliteetseid õppekavasid leiab humanitaarvaldkonnast infotehnoloogiani. Tallinna Ülikoolil on viis fookusvaldkonda ning ülikooli eesmärk on arendada igas valdkonnas üks hästi toimiv võõrkeelne õppekava. Praegu on rohkem kui veerand ülikooli õppekavadest orienteeritud välistudengite vastuvõtmisele.

Seotud lood:

Ingliskeelsete õppekavade tudengid saavad valida vabaaineid kõigi Tallinna Ülikoolis õpetatavate ainete hulgast, näiteks õppida Konfutsiuse instituudis hiina keelt. Lisaks on võimalik külalisüliõpilasena läbida aineid teistes Eesti ülikoolides.

Milline on ingliskeelsete õppekavade akadeemiline profiil ja fookus?

Enamik Tallinna Ülikooli võõrkeelseid õppekavasid on interdistsiplinaarsed ja pakuvad laiapõhjalisi teadmisi, kuid ka piisavalt võimalust spetsialiseeruda. Peame silmas, et lõpetanul oleks võimalik teadmisi ka reaalselt rakendada.

Ingliskeelsed õppekavad on nii bakalaureuse- kui ka magistriastmel neis valdkondades, kus reaalne töö käib üleeuroopaliselt või ülemaailmselt (kunstid, film, ristmeedia, audiovisuaalne meedia) või valdkondades, millega Eesti rahvusvahelisel areenil seostub (digitehnoloogiad, haridus). Põnev näide on siinkohal õppekava nimega Digital Learning Games, mida haldab korraga neli instituuti (BFM, DTI, HTI ja TÜHI).

Ingliskeelsed õppekavad on ka neis sotsiaal-, kasvatus- ja humanitaarteadustes, kus rahvusvaheline mõõde sisaldub uurimisobjektis endas (poliitika, rahvusvahelised suhted, kultuuriuuringud, antropoloogia).

Lisaks sellele on TÜHI-l õppekava, mis keskendub just ja ainult Eesti kultuuri uurimisele ning kuhu on õppima oodatud eesti keelest erineva emakeelega inimesed. Ehk siis eesti keele ja kultuuri väärtustamise õppekava.

Bakalaureuse- ja magistriõppes tõuseb selgelt esile BFM, kellel on mitu ingliskeelset õppekava kunstide valdkonnas ja ka kaks ühisõppekava välispartneritega.

Kõik doktoriõppekavad on ingliskeelsed, rahvusvaheline mõõde on esindatud nii uurimisvaldkondade kui ka väljundite osas.

Tallinna Ülikoolis – nii kraadiõppes kui ka vahetusõppes – õpib ligi 900 välistudengit. Milline on nende koondportree?

Tegemist on väga erineva sotsiaal-demograafilise taustaga inimestega, kes on pärit 75 riigist. Nende seas on nii värskelt keskkooli lõpetanuid kui ka mõnda aega tööturul tegutsenuid, kes soovivad end välisriigi ülikoolis täiendada. Nad on uudishimulikud, motiveeritud ja võimekad.

Kas on teada, miks nad on valinud just Tallinna Ülikooli?

Väga paljud seepärast, et sõber, tuttav või pereliige soovitas. See näitab, et meie ülikoolis pakutav haridus on hea ja üliõpilased rahul. Taskukohane õppemaks on hea õppekvaliteedi kõrval vaid boonus.
Rahvusvaheline keskkond annab tudengitele võimaluse kireva isikliku sotsiaalvõrgustiku loomiseks – paljud leiavad siit sõbrad kogu eluks.