Üle 50 nõutud eriala Tartu Kutsehariduskeskusest


Teeviit 2014
Foto: Heiki Rebane

Sel aastal on paljud Tartu Kutsehariduskeskuse erialad läbinud uuenduskuuri ning avatakse päris mitu uut eriala. Seoses kevadise sisseastumisega on muutunud ka kooli sisseastumise kord.

Uued erialad

Eesti suurimas kutsekoolis saab õppida rohkem kui 50 erialal. Loomulikult soovivad nii kool, kui lõpetajad, et õpitud teadmiste ja oskustega ka tööturul läbi saaks lüüa. Just seetõttu avab kutsehariduskeskus uusi erialasid ning muudab õppekavade sisu senisest veelgi praktilisemaks. Näiteks IT valdkonnas saab sügisest õppida nooremtarkvaraarendajaks, sest just programmeerimise oskustega noori spetsialiste ootavad siinsed tarkvarafirmad kõige enam tööle. Uus õppekava on loodud koostöös IT-ettevõtjatega, kes oskustega noori kutsespetsialiste vajavad.

Täiesti uus on aga bürootöö eriala, kuhu ootame õppima põhiharidusega noori. Bürootöö on mitmekülgne ja sisaldab nii infotöö, dokumentide koostamise, asjaajamise kui ka arhiivindusega seotud ülesandeid.

Esmakordselt saab õppida lihatoodete tehnoloogiat ehk lihameistri oskusi. „Minge tuttava lihuniku juurde,“ õpetab Briti telekokk Jamie Oliver. Tõepoolest, koka parim abimees lihameister oskab liha tükeldada nii, et selle parimad omadused esile tulevad. Samuti on lihameistri tööks valmistada erinevaid pooltooteid ning maitsvaid sinke, vorste ja muud. Seni spetsiaalselt lihameistri oskusi õppida ei saanud, kuigi nii restoranid, suurköögid, kulinaarid ja tööstused vajavad meistrikäsi.

Seotud lood:

Ka meesterätsepa amet on hästi äraunustatud vana taastamine, sest koos nõudlike klientide arvu kasvuga tuleb ka keerukamate individuaalõmbluse oskustega noori meistreid kasvatada.

Päris uued erialad on tulemas turismivaldkonnas. Reisikonsultant omab head ettevalmistust reisibüroo klientide teenindamiseks, olgu siis kliendi soovidest lähtuvate reisipakettide koostamisel kui ka olemasolevate müügil. Giid on aga hinnatud abimees, kelle teadmistest ja oskustest võivad võita nii vaatamisväärsuste haldajad kui ka neid külastavad turistid.

Vastuvõtt algab 29. juunil

Tartu Kutsehariduskeskusse sisseastumisel mõned uuendused, mida tasub tähele panna. Nii näiteks tuleb kõigil kandidaatidel esitada motivatsioonikiri. See aitab selgitada õppija huvi ja eeldusi ning põhjendada erialavalikut. Kool omalt poolt pakub aga koolitusi motivatsioonikirja koostamiseks.

Soovi korral saab kandideerida korraga kahele erialale, kuid sel aastal ei ole tegu enam esimese ja teise eelistuse määramisega vaid võrdsete valikutega. Kahtlematult peavad ka need olema hästi läbimõeldud ning seepärast saab kahele erialale kandideerida üksnes karjäärinõustajaga konsulteerides. E-vastuvõtu keskkonnas dokumente esitades kahe eriala valiku võimalust pole, seda saab teha üksnes kohapeal.

Kõige suurem muudatus seisneb aga selles, et esmakordselt sai põhihariduse baasil erialadele kandideerida juba kevadisel koolivaheajal. Sestap on kutsehariduskeskusse sisseastumine paljude noorte jaoks rõõmustavalt lõppenud ning nad saavad suvevaheajal rahulikult puhata. Näiteks põhikooli baasil IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala õppegrupp sai juba kevadel täis ning suviseks vastuvõtuks enam vabu kohti pole.

Need kandidaadid, kes on sisseastumise pingereas veidi tagapool, jäävad oma punktidega igal juhul ootele kuniks eespoololijad oma õppimaasumise lõplikult on kinnitanud. Kool võtab nendega kindlasti ühendust. Kes soovib, võib kandideerida ka uuesti – tuleb eelmine avaldus tühistada ja uus avaldus teha, uuesti dokumente enam tooma ei pea.

Lahtiste akende päev

Et aga kõigi huviliste küsimustele ammendavaid vastuseid anda, korraldab Tartu Kutsehariduskeskus „lahtiste akende päeva“ ehk online-infopäeva, kus küsida saab  ppimisvõimaluste, erialade, sisseastumise ja muude koolielu teemade kohta. Lahtiste akende päev toimub 29. juunil FB/Tartu Kutsehariduskeskus